Uit de schatkamer
Poeraet in de Poëtenoorlog

‘Ei, vrinden, toch: mijn Wijf moet hebben op haer bil. Roemwaerdigh is zij mij in wangunst en trillil.’ Deze merkwaardige opmerking is te vinden in een gedicht van de predikant Pieter Poeraet (1684-1747), in een doorschoten exemplaar van Epitheta, dat zijn bynamen oft toenamen, een werk uit 1620 van Anthoni Smyters (ong. 1545-1625). Poeraets annotaties en toevoegingen maakten onderdeel uit van diens inmenging in de poëtenstrijd, die ging of men in het Latijn of de volkstaal moest dichten, en of men bij dat laatste Vondel als uitgangspunt moest nemen.

Nieuw gedigitaliseerd
Bergen op Zoom in Franse handen

Een kleine 300 jaar geleden was het westen van Europa politiek gezien nog niet bepaald stabiel te noemen. In de 18de eeuw streden uiteenlopende mogendheden voortdurend om de macht tijdens de vele successieoorlogen. De strijd concentreerde zich vooral rond de gefortificeerde steden met vaak langdurige belegeringen tot gevolg. Die steden en omliggende gebieden werden dan ook intensief in kaart gebracht. Deze kaart uit 1748 van de omgeving van Bergen op Zoom is daar een mooi voorbeeld van.