Uit de schatkamer
Medische eenheid of verscheidenheid?

Middeleeuwse arteshandschriften lijken vaak een allegaartje van bijeengeraapte teksten, lukraak samengebonden omdat dat nu eenmaal zo uitkwam. Zelfs wanneer de teksten in een verzamelhandschrift wel een gezamenlijk onderwerp delen, krijg je nog zelden de indruk van een vooropgezet plan, zorgvuldig uitgedacht en uniform uitgevoerd. Teksten worden bijvoorbeeld op verschillende tijdstippen, soms zelfs in verschillende eeuwen, door verschillende handen neergepend. Indeling en opmaak van de pagina’s varieert doorgaans, de inhoud kan overlappen of zichzelf drastisch tegenspreken. Verschillende medische handschriften in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek volgen dit patroon. Toch hebben we met het hier besproken Hs. 687 een arteshandschrift met slechts één tekst … of lijkt dat maar zo?

Nieuw gedigitaliseerd
Een 300-jarige universiteit in beeld

De Universiteit Utrecht kent een roemrijke geschiedenis. Opgericht in 1636 heeft zij vele eeuwen lang studenten en promovendi opgeleid. Tijdens het 300-jarig jubileum, in 1936, werd echter specifiek stilgestaan bij de ‘fysieke’ erfenis van de Utrechtse universiteit. Een bijzonder, handgeschreven boek met een overzicht van de toenmalige universitaire onroerende goederen zag destijds namelijk het daglicht.