Uit de schatkamer
Een beestachtig getijdenboek

Hier een klepperende ooievaar, daar een kip met kuikentjes; Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 5 J 27, een getijdenboek uit de derde kwart van de vijftiende eeuw, staat vol met dieren langs de randen van de pagina’s met miniaturen. De Utrechtse verluchter Antonis Rogiersz. Uten Broec (?-1468/69) putte mogelijk inspiratie uit beroemde voorbeelden zoals het getijdenboek van Katharina van Kleef (New York, Morgan Library, M. 917 en M. 945), verlucht door de Meester van Katharina van Kleef. Maar hij had ook oog voor de symbolische betekenis van de dieren die hij schilderde.

Nieuw gedigitaliseerd
Post scriptum: Van Gouthoevens brieven aan Buchelius, 1613-1622

Het is vaak lastig te achterhalen hoe geleerden in het verleden precies aan hun informatie kwamen, want in hun gepubliceerde werken laten ze zich daar vaak niet over uit. Vandaar dat de 34 brieven die Wouter van Gouthoeven aan Buchelius schreef zo belangrijk zijn: ze geven een unieke inkijk in hoe beide amateur historici informatie uitwisselden, zowel onderling als via hun netwerken. Een goede postverbinding was daarbij onontbeerlijk.