Uit de schatkamer
Een Booth in het buitenland: de reisdagboeken van Abraham Booth

Abraham Booth, een jonge werknemer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, werd in 1629 naar Londen gestuurd als secretaris van een deputatie van VOC ambtenaren en Nederlandse ambassadeurs, met als doel de teruggave van drie buitgemaakte handelsschepen. Tijdens zijn verblijf in Engeland hield Booth een gedetailleerd dagboek bij van zijn activiteiten, zowel qua werk als qua vrije tijd, aangezien hij vaak korte en langere tochtjes door het land maakte. Hoewel hij meestal in de buurt van de hoofdstad bleef toog hij ook verder van huis, zoals tijdens een rondreis door Cornwall. Zijn dagboek, dat in meerdere delen is overgeleverd, toont op een unieke manier hoe het vroegmoderne Engeland werd gezien door een bezoeker uit de Lage Landen.

Nieuw gedigitaliseerd
Een lectuurgids voor vrouwen uit 1795

‘Er is niets nieuws onder de zon’, zei Salomo, en hij wordt instemmend geciteerd in De Recensent voor Vrouwen van 1795 (deel 2, p. 80). Het is een prachtige Bijbelse wijsheid waar ik me graag bij aansluit, al is het anno 2015 wél nieuw dat we De Recensent voor Vrouwen weer kunnen lezen. Tot voor kort was het tijdschrift onvindbaar (Jensen 2001, p. 41-45 en 246). Onlangs echter heeft Paul Pestman, catalogiseerder bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht, dit zoek gewaande tijdschrift aangetroffen in een convoluut.