Uit de schatkamer
Een medisch allegaartje

Sommige middeleeuwse boeken bevatten een of meerdere specifieke teksten die vanaf het ontstaan zo bij elkaar zijn gezet. Er zijn ook middeleeuwse boeken waarin verschillende losse handschriften bij elkaar zijn beland die wat hun ontstaan betreft niets met elkaar te maken hebben. Zij zijn vaak door een latere bezitter samen bij elkaar gebonden. Dergelijke boeken noemen we een convoluut. Hs. 688 van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is zo’n convoluut en bevat verschillende medische en astrologische teksten die over een tijdspanne van ruim honderd jaar zijn opgetekend en uiteindelijk samen in een boek beland zijn.

Nieuw gedigitaliseerd
Een 300-jarige universiteit in beeld

De Universiteit Utrecht kent een roemrijke geschiedenis. Opgericht in 1636 heeft zij vele eeuwen lang studenten en promovendi opgeleid. Tijdens het 300-jarig jubileum, in 1936, werd echter specifiek stilgestaan bij de ‘fysieke’ erfenis van de Utrechtse universiteit. Een bijzonder, handgeschreven boek met een overzicht van de toenmalige universitaire onroerende goederen zag destijds namelijk het daglicht.