Uit de schatkamer
Het oudste Friese boek en diens onbekende drukker

Het Freeska Landriucht (of (Oude) Druk)) is het eerste boek dat in de Friese taal gedrukt is. Dit is tevens het enige gedrukte boek dat binnen het Oudfriese corpus van rechtsteksten bekend is, waarvan er één exemplaar in de Universiteitsbibliotheek Utrecht staat, onder de signatuur J oct 1112 rariora. Het Freeska Landriucht roept als object veel vragen op, zoals: Waarom is dit boek gemaakt? Wie was de opdrachtgever? Wie was de drukker? En waar stond zijn pers? Hoe is dit boek vervaardigd? Al vanaf de achttiende eeuw zijn onderzoekers geïntrigeerd door het Freeska Landriucht en diens drukker. Alle publicaties hierover ten spijt, hangt er nog steeds een waas van geheimzinnigheid rondom dit bijzondere drukwerk en zijn context. Maar soms lijkt de mist zich op te lossen…

Nieuw gedigitaliseerd
De kaartenverzameling van een pionierende geschiedkundige

De historisch-geograaf Anton Albert Beekman (1854-1947) staat bekend als één van de Nederlandse pioniers op het terrein van de geschiedenis van de cartografie. In de meerdelige Geschiedkundige atlas van Nederland (1913-1938), waarvoor Beekman eigenhandig kaarten tekende en diverse tekstdelen schreef, wist hij zijn passie voor historie, geografie en cartografie te verenigen. Het bronmateriaal voor dit levenswerk en voor vele andere publicaties was onder meer afkomstig uit zijn uitgebreide privébibliotheek. Naast boeken behoorden ook vele landkaarten tot die collectie. De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit de door Beekman handgeschreven catalogus van kaarten. Deze manuscriptcatalogus biedt een fraai inzicht in de samenstelling van een vroeg-20ste-eeuwse particuliere verzameling. Hoe zag Beekmans cartografische collectie eruit en welke historisch-cartografische betekenis valt eraan te hechten?