Uit de schatkamer
De collectie van Koptische handschriften in de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Berlijn, Heidelberg, Kopenhagen, Lund, Oslo, Princeton, Utrecht, zij hebben alle gemeen dat hun universiteitsbibliotheken papyri of andere objecten in hun bezit hebben die voorheen hadden toebehoord aan de Duitse koptoloog Carl Schmidt (1868-1938). Hoewel ook chronologisch de laatste in de rij, verkreeg Utrecht in 1956 toch nog enkele bijzondere papyri en perkamenten handschriften, sommige met unieke teksten.

Nieuw gedigitaliseerd
Het Camphuysen handschrift

Vanaf 1960 bezit de Universiteitsbibliotheek Utrecht een belangrijke bron op het gebied van Nederlandse klaviermuziek uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het handschrift (Hs. 20 A 5) heeft een perkamenten band, en de scribent heeft geschreven op gedrukt muziekpapier van de Amsterdamse uitgever Paulus Matthijsz († 1684). Het is nu voor de eerste keer in zijn geheel uitgegeven.