Uit de schatkamer
Het eerste gedateerde gedrukte boek in de Noordelijke Nederlanden

In 1473 beleefde de stad Utrecht een regelrechte primeur. Hier verscheen toen het eerste gedateerde en met losse loden letters gedrukte boek in de Noordelijke Nederlanden: de Historia scholastica van Petrus Comestor (ca. 1100-1179). Deze vroege druk – een zogeheten incunabel – verliet de persen van de Utrechtse boekdrukkers en -uitgevers Nicolaes Ketelaer en Gerard de Leempt. Het werk getuigt van de bijzondere drukkersgeschiedenis van de Domstad, waaraan de Universiteitsbibliotheek een digitale tentoonstelling van Utrechtse incunabelen en een geografische interface heeft gewijd.

Nieuw gedigitaliseerd
De dagboeken van Hoekendijk

De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog grepen diep in op de levens van vele Nederlanders. Sommigen zagen zich gedwongen hun vaderland te ontvluchten. Een van hen was de Utrechtse theoloog Johannes Christiaan (Hans) Hoekendijk. Zijn verslag en documentatie van zijn vlucht uit Nederland, internering in Zwitserland en reis om de wereld in de jaren 1944-45 is pas in 2016 in de openbaarheid gekomen. De dagboeken of logboeken vullen niet alleen een lacune op in zijn levensloop, maar geven ook een unieke inkijk in het leven van een man op de vlucht in een verscheurde wereld, zoekende naar zijn bestemming om die weer te helen.