Uit de schatkamer
De collectie van Koptische handschriften in de Universiteitsbibliotheek Utrecht

Berlijn, Heidelberg, Kopenhagen, Lund, Oslo, Princeton, Utrecht, zij hebben alle gemeen dat hun universiteitsbibliotheken papyri of andere objecten in hun bezit hebben die voorheen hadden toebehoord aan de Duitse koptoloog Carl Schmidt (1868-1938). Hoewel ook chronologisch de laatste in de rij, verkreeg Utrecht in 1956 toch nog enkele bijzondere papyri en perkamenten handschriften, sommige met unieke teksten.

Nieuw gedigitaliseerd
Ontdek de oude kaarten van Nederland

In voorgaande eeuwen verschenen van het Nederlandse grondgebied veelvuldig kaarten en plattegronden. Generaties cartografen maakten voor uiteenlopende doeleinden allerlei cartografische afbeeldingen van steden, gebieden, provincies of van het gehele territorium. Ruim duizend van dit soort klein- tot grootschalige kaarten van Nederland en Nederlandse regio’s zijn onlangs door de Universiteitsbibliotheek Utrecht gescand en online beschikbaar gesteld. De collectie cartografische documenten is ook gegeorefereerd, waardoor die optimaal doorzoekbaar en te analyseren is. De kaarten geven een treffend beeld van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in de periode 1550-1850.