Oude en bijzondere drukken

De oude en bijzondere drukken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bevinden zich in diverse goed geklimatiseerde depots. Desgewenst kunt u de documenten aanvragen en inzien in de Leeszaal Bijzondere Collecties op de zesde verdieping van de Universiteitsbibliotheek Uithof.

Zoeken op auteur en/of titel

De oude en bijzondere drukken zijn opgenomen in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Een steeds groter deel van de oude en bijzondere drukken wordt gedigitaliseerd en is online beschikbaar.

Van een aantal deelcollecties zijn de gegevens nog niet beschikbaar via de catalogus. Zie voor deze collecties onder Deelcollecties.

Zoeken op onderwerp

Van een aantal (thematische) deelcollecties zijn catalogi beschikbaar in de Leeszaal Bijzondere Collecties: aan de hand hiervan kunnen delen van de collectie gericht op onderwerp worden doorzocht.

Zoeken op speciale kenmerken (drukkers, voormalige eigenaren etc.)

In het drukkersregister van de bibliotheek zijn de oude drukken gerangschikt op land, plaats van uitgave en op drukker. Opgenomen zijn Nederlandse en Nederlandstalige drukken vóór 1801 en buitenlandse drukken vóór 1701. Een elektronische Lijst van drukkers is beschikbaar met daarin namen van drukkers van wie werken in de Universiteitsbibliotheek aanwezig zijn.

Het is ook mogelijk om te zoeken op drukkers via de catalogus. Gezocht kan worden op naam van de drukker, of op land, stad van uitgave (eventueel in combinatie met de drukker/uitgever). In het kaartregister zijn buitenlandse drukken uit de achttiende eeuw niet opgenomen; in het drukkersregister via de catalogus komen deze titels wel voor. In de catalogus kan voor oude drukken ook op andere gegevens worden gezocht:

  • herkomst van het boek (provenance-gegevens)
  • bij de publicatie betrokken personen: ondertekenaars van approbaties, auteurs van lofdichten, personen aan wie publicaties zijn opgedragen etc.
  • bibliografische verwijzingen
  • bandgegevens en binders

Van de speciale zoekmogelijkheden voor oude drukken zijn de drukkersgegevens, hoewel nog niet volledig, het meest compleet ingevuld. De overige genoemde registers zijn in opbouw. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de Leeszaal Bijzondere Collecties.

Deelcollecties

Van enkele deelcollecties zijn de titels nog niet opgenomen in de catalogus. Materiaal uit deze collecties kunt u opzoeken in de deelcatalogi die u vindt in de Leeszaal Bijzondere Collecties. Deze deelcollecties zijn:

  • Pamfletten: deze kunnen gezocht worden via de gedrukte catalogus van Utrechtse pamfletten en de geannoteerde catalogi van andere grote verzamelingen ( Knuttel etc.). Ook is een kaartsysteem beschikbaar voor Nederlandse, voornamelijk 18de-eeuwse pamfletten (catalogus Kloosterboer) voorzover deze niet voorkomen in de gedrukte pamflettencatalogi. Een groot deel van de pamfletten is ook full text beschikbaar.
  • Brochures uit de 19de en het begin van de 20ste eeuw: dit is een verzameling van vooral politieke, historische en theologische geschriften. Er is een kaartsysteem beschikbaar. De titels worden momenteel ingevoerd in de catalogus.
  • Gregorius-collectie: deze is beschreven in een kaartcatalogus die de tijdschriften en katholieke en protestantse liedboeken ontsluit. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de balie van Bijzondere Collecties.

Van de meeste andere deelcollecties zijn catalogi beschikbaar  in gedrukte vorm of op microfiche. Ook deze vindt u in de Leeszaal Bijzondere Collecties. Daarnaast zijn de titels uit deze collecties te vinden via de catalogus en/of de kaartcatalogus. Zie voor een overzicht van deze deelcollecties het Digitaal Repertorium.