Vertaler van Petrarca

Frans heeft veel sonnetten van Petrarca vertaald. Zijn eerste Petrarca-bundel, Sonnetten, verscheen in 1979, de vijfde, herziene druk hiervan verscheen in 2004 als Salamander Klassiek, met daarin ruim 50 sonnetten en het gedicht Trionfo della morte/ Triomf van de dood.
Frans heeft ook proza van Petrarca vertaald, Brief aan het nageslacht (1991) en Brieven (1998). Daarnaast heeft hij zelf een Brief aan Petrarca geschreven, gepubliceerd in Incontri (NS) 20 in 2005. Hierin uit hij zijn grote bewondering voor de eruditie en de dichtkunst van Petrarca. Hij vertelt ook hoe hij in aanraking met zijn gedichten is gekomen en hoeveel die gedichten voor hem betekenen. Uit bewondering is hij zijn gedichten gaan vertalen. Hiernaast ziet u een pagina uit de Brief aan Petrarca en hieronder een vertaald sonnet.

 

Petrarca: Canzoniere nummer 36

 

Als ik me door te sterven kon bevrijden

van deze liefdespijn, zou ik in vrede

op grond van alles wat ik heb geleden

mezelf met eigen hand de dood bereiden.

 

Maar vrezend dat ik daardoor 't ene lijden

al huilend zou vervangen door een tweede,

durf ik, door mijn ellende moegestreden,

de laatste grens helaas niet te overschrijden.

 

Ik hoop dat ik als uiting van genade

door 't onmeedogend pijlschot word doorboord

dat al zovelen in hun bloed deed baden.

 

Ik roep de dood te hulp, maar ach, hij hoort

mij niet en lijkt mijn beden te versmaden

hoe treurig ik mijn wanhoop ook verwoord.