Ruzie in vertalersland

Frans heeft in 1987 gekozen voor een prozavertaling van de Divina Commedia. Als in 1996 Ike Cialona en Peter Verstegen  op een borrel tegen hem zeggen, dat zij bezig zijn met een poëzievertaling van de Divina Commedia reageert Frans in eerste instantie redelijk onverschillig, maar allengs gaat hij zich steeds meer ergeren aan het idee van het duo. Hij beschuldigt Ike er in een brief van dat hun nieuwe vertaling oncollegiaal is, en ten koste zal gaan van de verkoop van zijn boek. Daarnaast voert hij aan, dat het een reusachtig zwaar karwei is, dat nauwelijks te volbrengen is. Desalniettemin zijn Ike en Peter doorgegaan met hun plannen en hebben in 2000 een mooie vertaling uitgebracht.

Over dit onderwerp is in het archief niet alleen de briefwisseling tussen Frans en Ike & Peter te vinden, maar ook een gedigitaliseerd cassettebandje van een uitzending van het radioprogramma Knetterende Letteren, onder leiding van Petra Possel, waarin over dit onderwerp tussen Frans en Ike & Peter gediscussieerd wordt.