Frans, de 'dantelaar': kritiek op kritiek

In 2004 verschijnt het boek Met Dante door Italië. Reizend in het voetspoor van de dichter. Hierin beschrijft Frans hoe en waar hij tijdens zijn vijftig reizen door Italië op honderd plaatsen in Noord- en Midden- Italië dichtregels uit de Divina Commedia aangetroffen heeft. Hieruit blijkt dat Dante na 7 eeuwen nog steeds lééft in zijn vaderland.
Kees Fens noemt hem in een zeer kritische recensie van 24 juli 2004 in de Volkskrant een “monomane dantelaar”. Frans is diep beledigd door deze kritiek en besluit een Open brief aan Kees Fens te schrijven. Hierbij de eerste bladzijde van deze brief.