Horse Digital: early books

(In preparation - No English translation yet!)

Dieren nemen een belangrijke plaats in het leven van mensen in. Lange tijd dienden dieren de mens als voedsel, vervoermiddel, lastdier, of hielpen bij werkzaamheden in het leger en de landbouw. Voedsel bleef het dier, maar toen de machines kwamen, veranderde de rol van het dier in de samenleving. Veel mensen beschouwen honden en katten tegenwoordig zelfs als lid van het gezin. Er is altijd behoefte geweest aan geneeskundige zorg voor de gedomesticeerde huisdieren en tegenwoordig neemt de diergeneeskunde een prominente plaats in de samenleving in.

Sinds 1821 wordt aan de Universiteit Utrecht diergeneeskunde gedoceerd. De faculteit Diergeneeskunde, de enige in Nederland, heeft in de loop van bijna twee eeuwen een prachtige, brede en voor Nederland unieke collectie opgebouwd. Handschriften, gedrukte boeken, foto's, onderwijsplaten en een verscheidenheid aan geneeskundige instrumenten worden door de Universiteitsbibliotheek, de Faculteit en het Universiteitsmuseum bewaard. Veel van dit historische materiaal is niet (direct) voor een breed publiek toegankelijk. De doelstelling van Dieren Digitaal is het opbouwen van een digitale collectie waarin de verbeelding van het dier in veterinair onderwijs en onderzoek in de volle breedte kan worden gepresenteerd.

Deze tentoonstelling is het vervolg op de website Dieren Digitaal. Die website is ontstaan uit een samenwerkingsverband van de bibliotheek, de faculteit Diergeneeskunde en het museum van de Universiteit Utrecht. Het project Dieren Digitaal werd in de periode september 2007-augustus 2009 gefinancierd door SenterNovem. Het spectrum van dit project is te breed om in één keer te verwezenlijken. Vandaar dat besloten werd om te beginnen met een dier waarmee de geschiedenis van de diergeneeskunde zich treffend laat verbeelden: het paard. Veel beschrijvingen in handschrift en druk zijn over het paard verschenen, waarbij de onderwerpen uiteen lopen van paardenrassen tot rijkunst en van anatomie tot chirurgie. De tot nu toe geselecteerde bronnen in Dieren Digitaal bieden een overzicht van de geschiedenis van de paardengeneeskunde vanaf de oudheid tot nu. De verschillende fasen van de verwetenschappelijking en professionalisering van de paardengeneeskunde worden in de gedigitaliseerde boeken uit de veterinaire collectie van de Universiteitbibliotheek Utrecht duidelijk weerspiegeld. Vanuit kunsthistorisch oogpunt is de verbeelding van het paard evenzeer interessant.

Meer over de tijdvakken die in deze tentoonstelling genoemd worden.

Items for this exhibition


An essay on the bots of horses, and other animals

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 1. Domesticatie en oudheid: (ca. 5.000 v. Chr. – 500)
2. Middeleeuwen: ridders en rossen (500-1500)
3. Stalmeestertijd (1500-1800)
4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1815

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Bevat ook: Addenda 1848

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33820


Read more

An essay on the knowledge of the ancients respecting the art of shoeing the horse, and of the probable period of the commencement of this art

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 1. Domesticatie en oudheid: (ca. 5.000 v. Chr. – 500)
4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1831

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33816


Read more

An essay on the knowledge of the ancients respecting the art of shoeing the horse, and of the probable period of the commencement of this art

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 1. Domesticatie en oudheid: (ca. 5.000 v. Chr. – 500)
4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1831

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33816


Read more

The horses of Antiquity, Middle Ages and Renaissance, from the earliest monuments down to the XVIth century

Auteur: Berjeau, Philibert Charles

Periode: 1. Domesticatie en oudheid: (ca. 5.000 v. Chr. – 500)
2. Middeleeuwen: ridders en rossen (500-1500)
3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1864

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis
Kunst-Cultuur: Beeldende kunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33735


Read more

Horse-shoes and horse-shoeing: their origin, history, uses, and abuses

Auteur: Fleming, George

Periode: 1. Domesticatie en oudheid: (ca. 5.000 v. Chr. – 500)
2. Middeleeuwen: ridders en rossen (500-1500)
3. Stalmeestertijd (1500-1800)
4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1869

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30922


Read more

Libro della natura delli cavalli : et del modo di relevarli medicarli e domarli, et cognoserli...

Auteur: Agogo Mago

Periode: 2. Middeleeuwen: ridders en rossen (500-1500)
3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1520

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34030


Read more

A short history of the horse, and progress of horse knowledge

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 2. Middeleeuwen: ridders en rossen (500-1500)
3. Stalmeestertijd (1500-1800)
4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)
1. Domesticatie en oudheid: (ca. 5.000 v. Chr. – 500)

Uitgegeven in: 1824

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33819


Read more

Rossartzneybüchlin auch wie man eins yegklichen pferds oder rossz eygenschafft erkennen und probieren sol

Auteur: Albrant (Meister)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1527

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: De auteur zou Meister Albrant (ook wel Albrecht genoemd) zijn, (hoef)smid en stalmeester van Frederik II van Hohenstaufen

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34031


Read more

Ordini di cavalcare et modi di conoscere le nature de' cavalli, emendare i vitii loro, et ammaestrargli per l'uso della guerra, & commodità de gli huomini

Auteur: Grisone, Federico

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1553

Categorie: Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 82 als 81, 82-83 als 81-82, 86 als 85, 87 als 84, 88-89 als 86-87

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34284


Read more

Von Zeumen : gründtlicher Bericht des Zeumens und ordentliche Aussteilung der Mündtstück und Stangen, wie dieselbenn nach eines jeden Pferdts Arth und Eigenschafft sollenn gebraüchtt werden

Auteur: Löhneysen, Georg Engelhard (1552-1622)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1588

Categorie: Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34019


Read more

Philippica, ou haras de chevaux

Auteur: Tacquet, Jean (fl. 1614)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1614

Categorie: Houderij-Verzorging: Houderijsystemen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Titelpagina ontbreekt

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34278


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Geneeskunde: Voortplanting en Verloskunde

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33792


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Gebruik: Rijkunst
Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 210 als 230, 211 als 231, 214 als 234, 215 als 235, 217-224 als 237-244, 226-227 als 246-247, 229-244 als 249-264

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33793


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Gebruik: Jacht

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 15 i.e 51, 22 als 20, 23 als 21

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33794


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Gebruik: Rijkunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 18 als17, 19 als 18, 33 als 23, 35 als 15

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33795


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Houderij-Verzorging: Huisvesting
Houderij-Verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 2 als3, 41 als4

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33796


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Gebruik: Sport
Houderij-Verzorging: Voeding
Houderij-Verzorging: Huisvesting
Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33797


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 10 als11, 11 als 12, 27 als 23, 81 als 80,

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33798


Read more

Cavalarice, or the English horseman : contayning all the art of horse-manship, as much as is necessary for any man to understand ... together, with the discovery of the subtil trade or mystery of hors-coursers ...

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1617

Categorie: Kunst-Cultuur: Dierenbescherming
Biologie: Gedrag en Welzijn
Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33799


Read more

Anatomia del cavallo, infermità, et suoi rimedii : opera nuova, degna di qualsivoglia prencipe, & cavaliere, & molto necessaria à filosofi, medici, cavallerizzi, & marescalchi

Auteur: Ruini, Carlo

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1618

Categorie: Kunst-Cultuur: Beeldende kunst
Biologie: Anatomie en Histologie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: bladzijde 93 als 39.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34992


Read more

Anatomia del cavallo, infermità, et suoi rimedii : opera nuova, degna di qualsivoglia prencipe, & cavaliere, & molto necessaria à filosofi, medici, cavallerizzi, & marescalchi

Auteur: Ruini, Carlo

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1618

Categorie: Gebruik: Rijkunst
Houderij-Verzorging: Harnachement
Geneeskunde: Chirurgie
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Kunst-Cultuur: Beeldende kunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Deeltitel: Infermità del cavallo et suoi rimedii bladzijde 93 als 63, bladzijde 296 als 295.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35003


Read more

De velt-bow ofte landt-winninghe : inhoudende eene rechte wel bestellinge eenes hofs te bouwen ...

Auteur: Estienne, Charles (1504-1564)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1627

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Boek 10 is een vert. van "La chasse du loup" van Jean de Clamorgan45 als 74, 51 als 52, 53 als 55, 73 als 65, 114 als 104, 139 als 136, 159 als 139, 251 als 233, 253 als 251

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34287


Read more

Libri duo philippicorom, sive De equorum natura, electione, educatione, disciplina & curatione

Auteur: Naaldwijck, Pieter van

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1631

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Gescand van kopie in machineschrift

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34174


Read more

The compleat horse-man and expert ferrier : in two bookes, the first shewing the best manner of breeding good horses ... the second, directing the most exact and approved maner how to know and cure all maladies and diseases in horses ...

Auteur: Grey, Thomas de (fl. 1639)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1651

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 103 als 95, 275-432 als 267-424, 433-485 als 427-479, 486 als 460, 487-488 als 481-482, 489-527 als 493-531, 528 als 350, 529-627 als 533-631

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33778


Read more

Van de byen, haer wonderlicke oorsprong, natuer, eygenschap, krachtighe, ongehoorde en seltsame wercken ... : hier is noch bygevoegt een paerde-boecxken, mitsgaders hoemen de beesten, als koeyen an andere, van hun gebreken genesen en cureren sal ...

Auteur: Cluyt, Dirk Outgaertszoon

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1653

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Houderij-Verzorging: Voeding
Houderij-Verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Het "paerdeboecxken" met eigen titelp. o.d.t.: Meesterye voor de paerden, om te weten alle de secreten, alsoo men die gebruyckt by den maerschalk des keysers, ende eertz-hertogen keyser Carolus de Vijfde ... / ... nu na de oude copye gecopieert, en eenige Hoogduytsche woorden ... na den rechten zin overgeset door D. W. C.94 als 64

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34276


Read more

Publicatie, ghedaen van den Stadt-Huyse t'Utrecht, op den xvien Julii 1655

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1655

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31047


Read more

Il cavallo di razza, riconosciuto dal segno de'merchi delle più perfette razze del Venetiano, Lombardia, & parte della Romagna

Auteur: Zen, Annania

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1658

Categorie: Kunst-Cultuur: Beeldende kunst
Biologie: Rassen
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Het boekje bevat afbeeldingen van stoeterij-merken p.63-64 ontbreken, zijn vervangen door een blanco pagina.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33614


Read more

De verstandige huys-houder, voor-schryvende de alderwijste wetten om profijtelick, gemackelick en vermakelik te leven, so inde stadt als op 't lant : in 't bestieren der hof-steden, lant-huysen, boomgaerden ... als mede de eygenschappen van allerley boom

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1660

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Wordt abusievelijk toegeschreven aan Johannes Colerus Paginatitel: Oeconomia, of Huys-houdingh

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34288


Read more

L'instruction du roy, en l'exercice de monter à cheval

Auteur: Pluvinel, Antoine de

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1666

Categorie: Gebruik: Rijkunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34300


Read more

La perfettione del cavallo

Auteur: Liberati, Francesco

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1669

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Voortplanting en Verloskunde

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: In het hoofdwerk na bladzijde 144 gaat de telling verder met bladzijde 141. De paginering is met potlood doorgenummerd.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34105


Read more

Practica et arte di cavalleria, of Oeffeningh en konst des rydens, leerende een berijder de paerden nae haer natuer en aert t'onderwijsen en af te richten ... : met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen d

Auteur: Lieb, Christophorus

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1671

Categorie: Houderij-Verzorging: Harnachement
Gebruik: Rijkunst
Gebruik: Sport

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Bladzijde 89 als 87, 90 als 88, 95 als 93, 96 als 94.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34988


Read more

Practica et arte di cavalleria, of Oeffeningh en konst des rydens, leerende een berijder de paerden nae haer natuer en aert t'onderwijsen en af te richten ... : met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen d

Auteur: Lieb, Christophorus

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1671

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Deeltitel: Gebit-boeck, of kort en grondigh bericht van de gebitten en de toomingh der paerden ...

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34989


Read more

De getrouwe paarde-meester, ofte een verhaal van alle de voornaamste en geapprobeerde secreten ten opsicht van 't genezen van paarden

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1675

Categorie: Geneeskunde: Diagnostiek
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31838


Read more

Markham's masterpiece revived : containing all knowledge belonging to the smith, farrier or horse-leach, touching the curing all diseases in horses : drawn ... from approved experience and ... practice of the best horse-marshals ... : divided into two bo

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1675

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 417-421 als 367-371

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33996


Read more

Markham's masterpiece revived : containing all knowledge belonging to the smith, farrier or horse-leach, touching the curing all diseases in horses : drawn ... from approved experience and ... practice of the best horse-marshals ... : divided into two bo

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1675

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Appendix o.d.t.: An appendix, containing the exactest receipts for curing all diseases in oxen, cows, sheep, hogs, goats, and all smaller cattel

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33997


Read more

The anatomy of an horse : containing an exact and full description of the frame, situation and connexion of all his parts, (with their actions and uses) exprest in forty nine copper-plates : to which is added an appendix, containing two discourses: The o

Auteur: Snape, Andrew

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1683

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35012


Read more

Toevlugt of heylsame remedien voor alderhande siektens en accidenten die de paerden soude konnen overkoomen

Auteur: Cour, Pieter Almanus van

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1688

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: mitsgaders een kleyn tractaetje van medicijnen voor koe-beesten

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34274


Read more

Le parfait mareschal qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté, & les défauts des chevaux : les signes & les causes des maladies ... la manière de les conserver dans les voyages ... : ... reveu avec exactitude & augmenté méthodiquement

Auteur: Solleysel, Jacques de

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1691

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34285


Read more

Le parfait mareschal qui enseigne à connoistre la beauté, la bonté, & les défauts des chevaux : les signes & les causes des maladies ... la manière de les conserver dans les voyages ... : ... reveu avec exactitude & augmenté méthodiquement

Auteur: Solleysel, Jacques de

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1691

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34286


Read more

Markham's masterpiece revived : containing all knowledge belonging to the smith, farrier or horse-leach, touching the curing all diseases in horses : drawn ... from approved experience and ... practice of the best horse-marshals ... : divided into two bo

Auteur: Markham, Gervase

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1694

Categorie: Gebruik : Sport

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: De appendix met eigen titelp. en paginering o.d.t.: An appendix, containing the exacteth receipts for curing all diseases in oxen, cows, sheep, hogs, goats, and all small cattel ; The compleat jockey met eigen titelp. en paginering o.d.t.: The complete jockey; or the most exact rules and methods to be observed for the training up of race-horses81-397 als 79-395

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33779


Read more

Ordonnantie op het houden van keur- ofte spring-hengsten voor de merrie-peerden, dienende tot het voortteelen ende aan-fokken van goeden aard van paarden in den Lande van Utrecht : gerenoveert ende gearresteert den 12en. Januarii 1698

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1698

Categorie: Biologie: Stamboekkeuring
Geneeskunde: Voortplanting en Verloskunde
Gebruik: Landbouw
Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32076


Read more

Publicatie jegens den uytvoer van de paerden uyt dese landen, etc. : gedaen t'Utrecht desen 9en. October 1704

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1704

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34289


Read more

Joan. Ferdinandi Behamb ... Neu revidirt- und mit 117. auserlesenen decidirten casibus auch resolvirten Rechts-Fragen, vermehrt und verbessertes Rosz-Tauscher-Recht, cum supplemento selectarum quaestionum synopticarum ad equestre judicium spectantium ex

Auteur: Behamb, Johann Ferdinand

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1707

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34033


Read more

Joan. Ferdinandi Behamb ... Neu revidirt- und mit 117. auserlesenen decidirten casibus auch resolvirten Rechts-Fragen, vermehrt und verbessertes Rosz-Tauscher-Recht, cum supplemento selectarum quaestionum synopticarum ad equestre judicium spectantium ex

Auteur: Behamb, Johann Ferdinand

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1707

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Deeltitel: Das seithero neu angefügte und annectirte Rosz-Ausleiher-Recht, dero Pferd entweder zur Freundschafft und allerdings umbsonst, oder aber gegen gedingten Lohn Miethweisz zu dienen pflegen ...

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34034


Read more

Renovatie ende ampliatie vande Publicatie vanden 3. Julii 1700 tegen het steelen van paerden ende het afsnyden van derselver staerten : aldus gedaen ende gearresteert tot Utrecht den 12en. October 1717

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1717

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34297


Read more

Toevlucht ofte heylsame remedien voor alderhande siektens en accidenten die de paarden soude konnen overkomen : mitsgaders een kleyn tractaatje van medicijne voor koe-beesten

Auteur: Cour, Pieter Almanus van

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1725

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31066


Read more

The compleat horseman: or, perfect farrier

Auteur: Solleysel, Jacques de

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1729

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33800


Read more

Remedien tegen de contagieuse siekte onder de paarden en hoornbeesten

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1732

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31501


Read more

L'anatomie générale du cheval : contenant une ample & exacte description de la forme, situation & usages de toutes ses parties ... et quelques observations phisiques, anatomiques & curieuses sur différentes parties du corps & sur quelques maladies ...

Auteur: Snape, Andrew

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1734

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Auteur is Andrew Snape329 als 11, 335 als 535

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34166


Read more

Farriery improv'd: or, a compleat treatise upon the art of farriery : wherein is fully explain'd, the nature, structure, and mechanism of that noble and useful creature, a horse ...

Auteur: Bracken, Henry

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1739

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33773


Read more

A general system of horsemanship in all it's branches

Auteur: Cavendish, William (hertog van Newcastle)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1743

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: p.37-p.138 i.e p.33-p.142 pl.10-pl.21 i.e. pl.i-pl.xii

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35011


Read more

A general system of horsemanship in all it's branches : containing a faithful translation [from the French] of that most noble and useful work of his Grace, William Cavendish, Duke of Newcastle, entitled, The manner of feeding, dressing, and training of

Auteur: Cavendish, William (hertog van Newcastle)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1743

Categorie: Gebruik: Rijkunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35004


Read more

Publicatie. Wy stadhouder en raden in naame van die ... heeren Staaten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphe, doen te weten; also tot onse kennis is gekomen, dat de lyn of paardedryvers komende met haar paarden van beneden uyt den Yssel, haar niet

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1744

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32128


Read more

De zuinige kok ter gezondheit; of verzamelinge van genezende huis-midlen tegens alle de hier te lande woedende kwalen en toevallen enz. : berustende op ondervindinge, en de aanpryzinge der alderberugtste, ouden en hedendaagse genees-heren, wondmeesters e

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1747

Categorie: Algemeen: Encyclopedieen
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: digitale kopie samengesteld uit 2 defectieve papieren exemplaren register A-L ontbreekt blz.227-238 ontbreken24 als 14, 249 als 246, 267 als 167, 463 als 263

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32127


Read more

Placaat. Wy Stadhouder en Raden in name van die ... heeren Staten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphen doen te weeten: alsoo ons klagten zyn voorgekomen soo over het setten van immen of byen als het brengen of laten liggen van doode paarden, bees

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1747

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32167


Read more

Vegetius Renatus of the distempers of horses, and of the art of curing them : as also of the diseases of oxen, and of the remedies proper for them; and of the best method to preserve them in health, and restore them when sick, and to prevent the spreadin

Auteur: Vegetius Renatus, Flavius

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1748

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 250 als 150

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34029


Read more

Paarden : ordonnantie, volgende dewelke in den Lande van Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene saaken van weegen en volgende den consente van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten der selver Lande, geheeven en geinnet sal werden den generaalen

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1749

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32079


Read more

De volmaakte princelyke hoef-smidt, paerde-kooper en stal-meester : leerrende hoe men de fraayheid, deugden, gebreken en ondeugden ... zal leeren kennen ... en wat middelen men moet aanwenden, om de ziektens, qualen en gebreken der paarden weg te neemen

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1750

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31048


Read more

Huismans wegwyzer : waar in aangetoond word het behandelen zo van zieke als gezonde beesten, als van paarden, ossen, koeijen, schapen en varkens, &c. benevens derzelver oorzaak en geneezinge ...

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1750

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31388


Read more

De ervaren koetzier, ofte vervolg van de volmaakte princelyke hoef-smidt, paarde-kooper en stal-meester : leerende de kunst van mennen, de kennisse der reituigen, zo wel als van de paarden ... nevens nog eenige aanmerkingen en beproefde hulp middelen teg

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1752

Categorie: Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31065


Read more

Beknopt en kortbondig uittreksel, bestaande in allerley geneesmiddelen voor allerley ongemakken der paerden

Auteur: Rhoer, Julian Ernst (hoefsmid)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1753

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34283


Read more

Adeliche Hauswirthschaftskunst, worinnen diejenigen Sachen, so in einer Haushaltung täglich vorkommen, enthalten, und was jeder Verwalter und Hauswirth jeden Tag, Monat und Jahr, zu verrichten hat ... : nebst einem Anhange von einer köstlichen Arzeney

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1755

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34103


Read more

Bewährte und köstliche Artzeney wider allerhand Gebrechen und Kranckheiten derer Pferde, die sich vom Anfang des Füllens in allerley Zufällen bis zum Alter und Wieder-Abgang desselbigen zutragen und begeben können

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1755

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 51 als 15

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34043


Read more

Verhandelingen van allerlei ziektens van 't rundvee, schapen, varkens &c. alsmede van de waare zitplaats van de droes der paarden, en middelen om daar in te voorzien &c. : waar by nog komt bedenkingen en raad nopens de sterfte van het rundvee... in 't ja

Auteur: Lafosse, Étienne Guillaume

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1762

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Chirurgie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 42 als30

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31381


Read more

Verhandelingen van allerlei ziektens van 't rundvee, schapen, varkens &c. alsmede van de waare zitplaats van de droes der paarden, en middelen om daar in te voorzien &c. : waar by nog komt bedenkingen en raad nopens de sterfte van het rundvee... in 't ja

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1762

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31382


Read more

Verhandelingen van allerlei ziektens van 't rundvee, schapen, varkens &c. alsmede van de waare zitplaats van de droes der paarden, en middelen om daar in te voorzien &c. : waar by nog komt bedenkingen en raad nopens de sterfte van het rundvee... in 't ja

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1762

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31389


Read more

De Nederlandsche stalmeester, of kort dog grondig onderwys van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden; als mede tot de ryd-konst : of manier, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afg

Auteur: Oebschelwitz, L. W. F. von

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1763

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31746


Read more

Verhandeling over de botten, of platte lever-wormen der schaapen en runderen, als ook over de kwaade droes der paarden, enz.

Auteur: Camper, Petrus (1722-1789)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1763

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: In: De nieuwe wyze van landbouwen, voorgeschreeven door de heeren Tull en Du Hamel du Monceau, met een gewenschten uitslag bekroond ... - Amsteldam, 1762-1765 ; Dl. 2, p. 300-336

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31499


Read more

Dell'obbedienza del cavallo : trattato

Auteur: Rosselmini, Niccolò

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1764

Categorie: Gebruik: Rijkunst
Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 215 als 115

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34038


Read more

Konst om paarden te kennen : mitsgaders om derzelver ziektens en gebreken te geneezen door beproefde middelen : benevens een nette beschryving van de aderen van een paard, om welke oorzaaken, en waar men het zelve moet doen aderlaaten

Auteur: Villers (abbé de)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1765

Categorie: Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31828


Read more

De kunst van het oordeelen over paarden : waarin ook doorgaande worden aangetoond de aart, het zoort en de gevaaren van veele ongemakken en kwaalen : hierby komt eene verhandeling over het beslaan

Auteur: Bourgelat, Claude

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1770

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard

Beschrijving: Vert. uit het Frans286 als 268

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31376


Read more

The gentleman's farriery: or, a practical treatise on the diseases of horses : wherein the best writers on that subject have been consulted, and M. La Fosse's method of trepanning glandered horses is particularly considered and improved : also a new meth

Auteur: Bartlet, John

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1770

Categorie: Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: xiii als xii, xxii als xxiii, 114 als 411, 142 als140, 319 als 316,

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33775


Read more

Élémens de l'art vétérinaire : essai sur les appareils et sur les bandages propres aux quadrupèdes : à l'usage des élèves des Écoles Royales Vétérinaires

Auteur: Bourgelat, Claude

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1770

Categorie: Geneeskunde: Instrumentarium

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34104


Read more

Cours d'hippiatrique, ou traité complet de la médecine des chevaux

Auteur: Lafosse, Philippe Étienne

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1772

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
recepten

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 141-148 als 131-138, 211 als 111, 252-253 als 242-243, 256-352 als 246-342 , pl.45 als pl.44, pl.46 als pl.45, [3] als [2]

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35037


Read more

Huismans handboek, voorgesteld in den Frieschen stalmeester en koeyen-dokter : waar in de onderscheidene rassen der paarden word beschreeven ... : nog eene volkomene beschryving van de ziektens en ongemakken van het rundvee, en de beste middelen om die t

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1772

Categorie: Biologie: Rassen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31580


Read more

Geneeswyze van de ziekten en kwalen der paarden : bestaande meestal uit eenvoudige en onkostbare geneesmiddelen : ten nutte van landlieden, stalhouders, smeden, en kortom allen, die, uit hoofde van hun beroep of uit liefhebbery, gewoon zijn paarden te ho

Auteur: Vitet, Louis (1736-1809)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1775

Categorie: Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32075


Read more

Christoph Friedrich Webers ... Abhandlung von dem Bau und Nutzen des Hufs der Pferde und der besten Art des Beschlägs : zu seinen Vorlesungen entworfen

Auteur: Weber, Christoph Friedrich

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1776

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34109


Read more

De Nederlandsche stalmeester, of grondige onderrichting van al het geene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paarden: en tot de ryd-konst : bevattende eene handleiding, hoe de paarden gedresseerd en tot allerlei g

Auteur: Oebschelwitz, L. W. F. von

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1777

Categorie: Algemeen: Encyclopedieen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31747


Read more

Aanmerkingen over de oorzaaken van den eigenlijken en kwaaden droes der paarden, en betoog dat de laatste niet ongeneeslijk is

Auteur: Andringa, Jan Ruth van

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)
4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1779

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Diagnostiek

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31383


Read more

Een schoone historie van den ridder Malegys, die het vervaarlyk paard Ros Beyaard wan en die veel wonderlyke en avontuerlyke dingen bedreef, in zyn leven met zyn konsten, gelyk de historie verklaart en is zeer genoegelyk te lezen voor jong en oud

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1780

Categorie: Kunst-Cultuur: Literatuur
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31500


Read more

Manier om paarden wel te behandelen : grondige onderrichting waar by word aangetoond, welke de oorzaaken zyn, van de meeste gebréken, die in de paarden gevonden worden; de geschikste middelen aan de hand gegeeven, om die gebréken er uit te helpen. En,

Auteur: Catteau, Benjamin

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1786

Categorie: Biologie: Gedrag en Welzijn
Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31378


Read more

Meesterboek, bestaande uit geexperimenteerde middelen, voor allerhande kwaalen, zoo innerlyke als uitterlyke der paarden; hebbende de naam van alle mans gaading

Auteur: Jonxis, Lodewyk

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1786

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31827


Read more

Beschryving van het nog weinig bekende en 't allerhoogste van de viervoetige dieren, die in de afgeleegene wildernissen van Africa gevonden worden en 't welk aan de Kaap de Goede Hoop bekend is onder den naam van Kameel-paard (Camelopardalis) en by oude

Auteur: Vosmaer, Arnout

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1787

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 41-46 als 39-44

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31049


Read more

The gentleman's stable directory; or, modern system of farriery

Auteur: Taplin, William

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1789

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33770


Read more

Zakboekje voor alle handelaars en liefhebbers van paarden : (van een aantal hulpmiddelen voor dezelve) : door een kundig kooper, na veel jaarige ondervinding by een verzameld; en waar van de meeste by hem, met goed gevolg ter uitvoer gebragt zyn

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1789

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31502


Read more

Practical observations upon thorn wounds, punctured tendons, and ligamentary lameness, in horses, with experimental instructions for their treatment and cure : illustrated by a recital of cases, interspersed with a variety of useful remarks : to which is

Auteur: Taplin, William

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1790

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33772


Read more

Ordonnantie op den impost van de karossen, kalessen, wagens, chaises en paarden, mitsgaders van de jagten en speelschuiten

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1791

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31831


Read more

Ordonnantie op het beestiaal

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1791

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Gebruik: Consumptie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31832


Read more

Ordonnantie, waar op binnen Holland en Westvriesland ten behoeve van de gemeene zaak, volgens consent van 'sLands Staaten, by collecte zal geheeven worden eene belasting op alle paarden, rytuigen en vaartuigen van plaizier onder den titul van het plaizie

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1791

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32123


Read more

Paarde en veedocter : of handboek van de gewoonlykste ziektens der paarden, het hoornvee, de schaapen en varkens : benevens de bekwaamste eenvoudigste en minst kostbaarste manier om de zelve te geneezen en te heelen : tot gebruyk van den landman

Auteur: Abildgaard, Peter Christian

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1791

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Diagnostiek

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31063


Read more

The gentleman's stable directory; or, modern system of farriery

Auteur: Taplin, William

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1791

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag
Gebruik: Jacht
Houderij-Verzorging: Huisvesting

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33771


Read more

Instruction sommaire aux voituriers, conducteurs de fourgons & autres voitures publiques, sur les soins qu'ils doivent donner à leurs chevaux en route pour les conserver en santé ...

Auteur: Huzard, Jean-Baptiste (1755-1838)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1794

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: In het Frans en het Nederlands. Nederlandse titel: Kort onderricht voor alle liefhebbers van paarden, stalhouders, opzichters van posteryën &c. , handelende over de zorge, die zy voor hunne paarden, op reizen of by transporten, moeten draagen, ten einde dezelven gezond te houden ... - Achterin ingeplakt: een artikeltje met middelen tegen de droes.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31834


Read more

Remedie voor de beesten, als paerden, ossen, koejen, schaapen en verkens : zedert veele jaaren met groot voordeel gebruikt en heel goed bevonden

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1794

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34273


Read more

Antwoord op de vraag, door de Maatschappy, ter Bevordering van den Landbouw, te Amsterdam ... opgegeeven ...: Op welke wyze zoude men het tegenwoordig ras van inlandsche paarden ... tot eene meerdere volkomenheid kunnen brengen, het zy door vermenging va

Auteur: Terne, Cornelis

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1795

Categorie: Biologie: Stamboek Keuring
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Biologie: Rassen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: (Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam ; dl. 11, stk. 2, p. 1-108). - Bevat tevens: Bylaagen, behelzende eenige ordonnantiën op het houden van keur- of spring-hengsten.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31373


Read more

Antwoord op de vraag, door de Maatschappy, ter Bevordering van den Landbouw, te Amsterdam ... opgegeeven ...: Op welke wyze zoude men het tegenwoordig ras van inlandsche paarden ... tot eene meerdere volkomenheid kunnen brengen, het zy door vermenging va

Auteur: Duts, Mathieu François

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1795

Categorie: Biologie: Rassen
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Vert. uit het Frans. - (Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam ; dl. 11, stk. 2, p. 109-152)

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31374


Read more

Antwoord op de vraag, door de Maatschappy, ter Bevordering van den Landbouw, te Amsterdam ... opgegeeven ...: Op welke wyze zoude men het tegenwoordig ras van inlandsche paarden ... tot eene meerdere volkomenheid kunnen brengen, het zy door vermenging va

Auteur: Berg, Servaas van den

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1795

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: (Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam ; dl. 11, stk. 2, p. 153-196)

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31375


Read more

Verhandeling over de inwendige ziektens der paarden

Auteur: Lafosse, Philippe Étienne

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1795

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31387


Read more

Anleitung zur sichern und gründlichen Heilung der Pferdekrankheiten für Kurschmiede und Pferdeliebhaber : bestehend in einer Sammlung von einfachen, geprüften und bewährt gefundenen Recepten

Auteur: Trautenberg, Ferdinand Anton von

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1796

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34117


Read more

Unterricht für Fahnenschmiede, über die Verletzungen, die den Pferden durch Waffen zugefüget werden

Auteur: Wolstein, Johann Gottlieb

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1796

Categorie: Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34106


Read more

Das Buch für Thierärzte im Kriege über die Verletzungen, die den Pferden durch Waffen zugefügt werden

Auteur: Wolstein, Johann Gottlieb

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1797

Categorie: Gebruik: Militair
Geneeskunde: Chirurgie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34107


Read more

Instructions sur les moyens de s'assurer de l'existence de la morve, sur ceux propres à prévenir l'invasion de cette maladie, à en préserver les chevaux, et à désinfecter les écuries où elle a regné

Auteur: Huzard, Jean-Baptiste (1755-1838)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1797

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. op titelblad: An V, (1797 v. st.)

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34108


Read more

Landmans zakboekje, of den onontbeerlyken vee doctor : zynde een verzameling van verscheide beproefde middelen, zoo ter geneezing van paarden als van het rundvee

Auteur: Verhorst, F.

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1799

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Titelblad ontbreekt, p.15-16 ontbreken

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31837


Read more

Journal der praktischen Rossarzney- und Reitkunst

Auteur: Tennecker, Christian Ehrenfried Seyfert von

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1800

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Gebruik: Rijkunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31511


Read more

Journal der praktischen Rossarzney- und Reitkunst

Auteur: Tennecker, Christian Ehrenfried Seyfert von

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1800

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Gebruik: Rijkunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31512


Read more

Publicatie over de paarden-fokkerij

Auteur: Utrecht (provincie). Gedeputeerde Staten

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1815

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Biologie: Stamboek, Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32074


Read more

A short history of the celebrated race-horse, Eclipse

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1835

Categorie: Algemeen: Biografieen
Gebruik: Sport

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30923


Read more

Stable economy : showing how to keep a horse at the cost of £ 10 to £ 12 a-year, in fine condition to ride and drive. Concluding with an essay on the general management of the milch goat, for the domestic use of amateurs and cottagers

Auteur: Edwards, Kinard B.

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1875

Categorie: Houderij-Verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30404


Read more

Verschillende teekens en haarwervels van het paard met betrekking tot zijne handelswaarde in Nederlandsch-Indië

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1891

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30308


Read more

La parfaite connoissance des chevaux, leur anatomie, leurs bonnes & mauvaises qualitez, leurs maladies & les remèdes qui y conviennent

Auteur: Saunier, Jean de

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1734

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: bladzijde 178 als 78, bladzijde 141 als 341, bladzijde 152 als 852, bladzijde 159 als 359.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34290


Read more

Geneeskundig handboek van den heere Bourguelat ... : zynde een verzameling der beste voorschriften van genees- en heel-middelen, in de vee-ziekten, als voor ossen, koeien, kalveren, paarden, ezels, schaapen en meer andere gedierten : ontworpen voornaamly

Auteur: Bourgelat, Claude

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1786

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31298


Read more

Handboek voor hoefsmits, koetsiers, landlieden en voor alle liefhebbers van paarden en vee-houders, of verzameling van de voornaamste genees- en heelmiddelen in de vee-artzenykunde

Auteur: Bourgelat, Claude

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1788

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31062


Read more

Paardenkoopers-, pikeurs- en hoefsmids-zakboek : aanwijzende hoedanig zijne paarden, op reis, te behandelen, en van welke genees- en hulpmiddelen, zich, in ziekten en toevallen derzelven, met het beste gevolg, te bedienen; en wat in acht genomen moet wor

Auteur: Burdon, William

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1797

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Houderij-Verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31377


Read more

Remedien voor alle ziekten en accidenten der peerden

Auteur: Smedt, Joannes de

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1801

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: hoofdwerk, bladzijde 65 en 66 bestaan niet.hoofdwerk, 65 en 66 bestaan niet

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34269


Read more

Landbouwkundig schoolboek : handelende over den vee-teelt in 't algemeen; over de ziektens van runderen, paarden, schaapen, varkens, enz. enz. mitsgaders de middelen van geneezing enz.

Auteur: Ponse, Hendrik

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1802

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Gebruik: Landbouw
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32071


Read more

Cases in farriery, in which the diseases of horses are treated on the principles of the Veterinary School of Medicine

Auteur: Shipp, John (veterinair)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1806

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 163 als 159

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33764


Read more

Notificatie. Het Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht heeft noodig gevonden ... ter kennisse der ingezetenen van dit Departement ... te brengen, dat ... alle uitvoer van paarden, en ander vee, welke ... aan de zijde van Duitschland, zoude konnen p

Auteur: Utrecht. Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1806

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32078


Read more

Publicatie. Het Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht, in ervaring gekomen zijnde, dat ... binnen dit Departement, bij het doen der requisitien van wagens en paarden, ter gelegenheid van het vervoeren der benoodigheden voor de armée ... : gedaan,

Auteur: Utrecht. Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1806

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32077


Read more

An academy for grown horsemen : containing the completest instructions for walking, trotting, cantering, galloping, stumbling, and tumbling : illustrated with copper plates, and adorned with a portrait of the author

Auteur: Gambado, Geoffrey (pseud. van Henry William Bunbury)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1808

Categorie: Gebruik: Rijkunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33839


Read more

Annals of horsemanship : containing accounts of accidental experiments, and experimental accidents, both successful and unsuccessful

Auteur: Gambado, Geoffrey (pseud. van Henry William Bunbury)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1808

Categorie: Kunst-Cultuur: Literatuur

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33867


Read more

Kort begrip van hulpmiddelen ter genezing van eenige kwalen van paarden, koebeesten, schapen en zwynen

Auteur: Meursinge, Albert (1755-1840)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1809

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31835


Read more

A philosophical and practical treatise on horses, and on the moral duties of man towards the brute creation : comprehending the choice, management, purchase, and sale of every description of the horse; the improved method of shoeing : medical prescriptio

Auteur: Lawrence, John (1753-1839)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1810

Categorie: Kunst-Cultuur: Dierenbescherming
Algemeen: Overzichtswerken
Biologie: Gedrag en Welzijn
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33761


Read more

A philosophical and practical treatise on horses, and on the moral duties of man towards the brute creation : comprehending the choice, management, purchase, and sale of every description of the horse; the improved method of shoeing : medical prescriptio

Auteur: Lawrence, John (1753-1839)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1810

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Houderij-Verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33763


Read more

Aanleiding tot de uiterlijke beoordeeling des paards, met betrekking van schoonheid, gezondheid en bruikbaarheid tot verschillende diensten

Auteur: Havemann, August Conrad

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1810

Categorie: Biologie: Stamboek Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Incompleet; aanwezig: p. 1-36, 45-62, 65-80

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31833


Read more

De paarden-vriend : bevattende een kort bericht omtrent het rijden, behandelen, oppassen, en nauwkeurig zorgdragen voor de paarden, alsmede wegens de kentekenen, oorzaaken en genezing hunner voornaamste ziektens en ongemakken : ten nutte van alle die gen

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1811

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31829


Read more

Manuel des haras, ou système de régénération des races de chevaux, applicable à toutes les parties de l'Empire Français : à l'usage de ceux qui, par goût ou par spéculation, se livrent à l'élève des chevaux : suivi de la manière de purger le

Auteur: Pichard

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1812

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32070


Read more

A treatise on veterinary medicine

Auteur: White, James (?-1825)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1814

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33768


Read more

A treatise on veterinary medicine

Auteur: White, James (?-1825)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1815

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33766


Read more

A treatise on veterinary medicine

Auteur: White, James (?-1825)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1815

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33769


Read more

Handleiding tot de behandeling en gezondheidsbewaring der paarden

Auteur: Geisweit van der Netten, Cornelis Anthonie

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1815

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging
Houderij-Verzorging: Huisvesting
Houderij-Verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde. Paard

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31830


Read more

Welkomst-groet aan de Utrechtsche vrijwillige jagers te paard, uitgemaakt hebbende de vijfde compagnie, gevoegd bij het zesde regiment huzaren, bij hunne terugkomst uit den omtrek van Parijs op den 26 van Wijnmaand 1815

Auteur: Ackersdyck, Willem Cornelis (1760-1843)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1815

Categorie: Kunst-Cultuur: Literatuur
Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31046


Read more

A treatise on veterinary medicine

Auteur: White, James (?-1825)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1816

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33767


Read more

Handboek der paardenkennis voor den burger- en krijgsstand

Auteur: Geisweit van der Netten, Cornelis Anthonie

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1817

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Dl. 1. Paardenkennis paginering komt niet altijd overeen met paginanummers in boek

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31748


Read more

Handboek der paardenkennis voor den burger- en krijgsstand

Auteur: Geisweit van der Netten, Cornelis Anthonie

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1817

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Dl.2: De gezondheidsbewaring en geneeswijze van de ziekten der paarden paginering komt niet altijd overeen met paginering boek

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31749


Read more

Beknopte handleiding tot de paardenkennis, derzelver gezondheidsbewaring en geneeskunde : voor eerstbeginnende beoefenaren dezer wetenschap

Auteur: Geisweit van der Netten, Cornelis Anthonie

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1818

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Voor vervolg, platen en inhoudsopgave zie deel 2

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31755


Read more

Beknopte handleiding tot de paardenkennis, derzelver gezondheidsbewaring en geneeskunde : voor eerstbeginnende beoefenaren dezer wetenschap

Auteur: Geisweit van der Netten, Cornelis Anthonie

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1818

Categorie: Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Bevat ook de platen en register van het eerste deel

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31756


Read more

Proeve wegens het dresseeren van paarden voor de kavalerij

Auteur: Warin, Johan (1786-1847)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1818

Categorie: Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32126


Read more

Verhandeling over de herstelling der paarden-fokkerijen in het Koningrijk der Nederlanden

Auteur: De Kerchove, François Antoine Maximilien (1780-1850)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1820

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Geschreven tussen 1815 en 1824 (tijdens regeringsperiode Lodewijk XVIII, zie p. 27)

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31384


Read more

Toevlucht of heilzame hulpmiddelen voor allerhande ziektens en kwalen, die de paarden, ossen en koebeesten kunnen overkomen

Auteur: Cour, Pieter Almanus van

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1822

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31380


Read more

A series of elementary lectures on the veterinary art : wherein the anatomy, physiology, and pathology of the horse, are essayed on the general principles of medical science

Auteur: Percivall, William (1792-1854)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1823

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 172 als 127

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33777


Read more

On the conditioning of horses (hippocomia)

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1823

Categorie: Houderij-Verzorging: Voeding
Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33823


Read more

A new system of shoeing horses : with an account of the various modes practised by different nations; more particularly a comparison between the English and French methods; and observations on the diseases of the feet, connected with shoeing

Auteur: Goodwin, Joseph (1768-1845)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1824

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde

Beschrijving: 108-119 als 96*-107*, 120-395 als 108-383

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33760


Read more

Instructie ter regelmatige waarneming van den dienst der paardenartsen bij de korpsen kavalerie, veld-artillerie, rijdende artillerie en artillerie transporttrein

Auteur: Aubremé, Alexandre Charles Joseph Ghislain d'

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1824

Categorie: Gebruik: Militair
Geneeskunde: Geneesmiddelen, doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32125


Read more

Observations on a general iron rail-way, or land steam-conveyance : to supersede the necessity of horses in all public vehicles: showing its vast superiority in every respect, over all the present pitiful methods of conveyance by turnpike roads, canals,

Auteur: Gray, Thomas (1787-1848)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1825

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33774


Read more

De paarden-arts, of de kunst, om zijne paarden zelf te genezen

Auteur: Clater, Francis

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1826

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31379


Read more

A description of a new horse shoe which expands to the foot : invented by Bracy Clark

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1827

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Pt. 1: On the expansion shoe

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33813


Read more

A description of a new horse shoe which expands to the foot : invented by Bracy Clark

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1827

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Pt. 2: A disclosure of the apparatus for making the new tablet shoe of expansionpl.3 als pl.2

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33814


Read more

Handboek der vee-artsenijkundige heelkunde, of de kunst, om de uitwendige ziekten der paarden en van andere huisdieren te kennen en te genezen

Auteur: Dieterichs, Joachim Friedrich Christian

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1827

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Naar den 2den, verm. en verb., dr. uit het Hoogduitsch vert. door Johan Anton Willem Hart en G. Kijlstra. - Op titelblad: Derde deel i.p.v. Tweede deel (met de hand gecorrigeerd)435 als 433, 436 als435, 437 als 435, 438 als 436, 439 als 435, 440 als 436

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31573


Read more

Handboek der vee-artsenijkundige heelkunde, of de kunst, om de uitwendige ziekten der paarden en van andere huisdieren te kennen en te genezen

Auteur: Dieterichs, Joachim Friedrich Christian

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1827

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Naar den 2den, verm. en verb., dr. uit het Hoogduitsch vert. door Johan Anton Willem Hart en G. Kijlstra170 als 172, 171 als 173, 173 niet genummerd, 174 als 176, 175 als 177, nummers 209 en 210 overgeslagen (tekst loopt gewoon door),

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31579


Read more

Handboek der vee-artsenijkundige heelkunde, of de kunst, om de uitwendige ziekten der paarden en van andere huisdieren te kennen en te genezen

Auteur: Dieterichs, Joachim Friedrich Christian

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1827

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Chirurgie
Geneeskunde: Instrumentarium

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Naar den 2den, verm. en verb., dr. uit het Hoogduitsch vert. door Johan Anton Willem Hart en G. Kijlstra

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31754


Read more

Heelkunst der paerden, hunne natuer, eygenschappen, ziektens, genees-middels, enz. : ook handelende van alle andere huys-dieren, ossen, koeyen, schaepen, honden, enz. : werk ten behoeve van alle vee-meesters, paerden-smits, landslieden, koopmans in paerd

Auteur: Dutoict, Emmanuel C.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1827

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34275


Read more

Handboek voor veehouders, landhuishoudkundige en alle die belang stellen ter onderhouding der gezondheid, verfraijing en veredeling, van paarden, runderen, schapen, zwijnen, ganzen, hoenders, eenden, kalkoenen, duiven, etc. : met betrekking tot derzelver

Auteur: Ribbe, Johann Christian

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1828

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Voortplanting en Verloskunde
Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32072


Read more

Les loisirs de l'amateur de chevaux, ou recueil contenant tout ce qui a rapport à ces intéressants animaux

Auteur: Peterson, J.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1828

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 82 als 83

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31836


Read more

Testimonies communicated by various persons in favor of the expansion shoe

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1828

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33815


Read more

The farrier and naturalist

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1828

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32124


Read more

Hippodonomia, or the true structure, laws, and economy, of the horse's foot : also Podophthora, or a ruinous defect in the principle of the common shoe detected; and demonstrated by experiments : with a proposition for a new principle of shoeing, which a

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1829

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: [i]-[ii] = verklaring plaat 12

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33801


Read more

Hippodonomia, or the true structure, laws, and economy, of the horse's foot : also Podophthora, or a ruinous defect in the principle of the common shoe detected; and demonstrated by experiments : with a proposition for a new principle of shoeing, which a

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1829

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33809


Read more

The horse in all his varieties and uses : his breeding, rearing, and management, whether in labour or rest : with rules, occasionally interspersed, for his preservation from disease

Auteur: Lawrence, John (1753-1839)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1829

Categorie: Gebruik: Jacht
Kunst-Cultuur: Dierenbescherming
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Houderij-Verzorging: Verzorging
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33765


Read more

A description of two ancient horse-shoes, found near Silbury Hill, in Wiltshire

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1830

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33817


Read more

De kunst van het hoefbeslag, of handleiding, om zoo wel de gezonde als gebrekkige hoeven der paarden op eene doelmatige wijze, te behandelen en te beslaan

Auteur: Dieterichs, Joachim Friedrich Christian
Hart, Johan Anton Willem

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1830

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Uit het Hoogduitsch vert., en met eenige aanmerkingen en bijvoegselen verm., door J. W. A. [= Johan Anton Willem] Hart188 als 288

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31498


Read more

Guide to the shoeing-forge, or plain directions to gentlemen going to have their horses shod, of what they should observe in seeing it properly executed

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1830

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33811


Read more

Het hoefbeslag zonder dwang : eene verhandeling over de wijze, om gevoelige, kwaadaardige en geheel bedorvene paarden, welke tot dus ver alleen door aanwending van dwangmiddelen konden worden beslagen, binnen een uur tijds zoo ver te brengen, dat zij zul

Auteur: Balassa, Constantin

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1830

Categorie: Biologie: Gedrag en welzijn

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 30 als 14

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31372


Read more

Verhandeling over de koepokken, zooals dezelve natuurlijk bij het rund voorkomen, en, door inenting, kunnen worden voortgebragt, en over de beveiligende mok of pokmok des paards : benevens een bijvoegsel, bevattende den uitslag der proefnemingen, om rund

Auteur: Numan, Alexander

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1831

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: iv als vi

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32168


Read more

Remarks on French shoeing, by an English shoeing smith

Auteur: Menalcas (pseud. van Bracy Clark)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1832

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: ongepagineerd jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33818


Read more

Pharmacopoeia equina; or, new pharmacopoeia for horses

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1833

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Bevat ook: Supplementary matter to the Pharmacopoeia equina

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33825


Read more

Waarnemingen omtrent de horzel-maskers, welke in de maag van het paard huisvesten

Auteur: Numan, Alexander

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1834

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32068


Read more

A treatise on the bits of horses (chalinologia)

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1835

Categorie: Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33822


Read more

The muscles of the posterior extremity of the horse and other domestic quadrupeds, with the synonyma to human and veterinarian authors

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1835

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33826


Read more

Verklaring der ontleedkundige afbeeldingen, ten gebruike der vee-artsen en kweekelingen van 's Rijks Vee-artsenijschool

Auteur: Lidth de Jeude, Theodoor Gerard van

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1836

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34991


Read more

A description of the gripes of horses, and of a better mode of treating it

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)
1. Domesticatie en oudheid: (ca. 5.000 v. Chr. – 500)

Uitgegeven in: 1837

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33831


Read more

Broken wind: pneumarox

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1837

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33828


Read more

Ontleedkundige afbeeldingen ten gebruike der vee-artsen en kweekelingen van 's Rijks Vee-artsenijschool

Auteur: Lidth de Jeude, Theodoor Gerard van

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1837

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34990


Read more

Recommendation to farriers & shoeing-smiths throughout the United Kingdom of Great Britain, in respect to the injurious practice of slicing and cutting away the horn from the frogs of horses' feet

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1837

Categorie: Houderij-Verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33812


Read more

Hippiatria, or, the surgery and medicine of horses

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1838

Categorie: Geneeskunde: Chirurgie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30924


Read more

Nimrod's Album für Jagd- und Pferde-Freunde

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1838

Categorie: Gebruik: Jacht

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Pl. 49, pl.51, pl. 58, pl 65 niet aanwezig.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32828


Read more

Disorders of the foot of the horse

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1839

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33810


Read more

On the vices of horses

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1839

Categorie: Biologie: Gedrag en Welzijn

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33830


Read more

Onderrigt in de rij-kunst, bij de Nederlandsche troepen te paard

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1839

Categorie: Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: I.1. School des ruiters te paard. I.2. Pelotons-school te paard. - Niet verder verschenen

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30955


Read more

Description of an economical and useful stove for warming rooms and other purposes : invented by Bracy Clark

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1840

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33834


Read more

Verklaring van zes platen, voorstellende het paard, zoo uit- als inwendig, met aanwijzing der spieren en ligging der ingewanden

Auteur: Schubärt, Toers Diesbergen

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1840

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33737


Read more

Verklaring van zes voorwerpen in gips afgegoten, voorstellende het paard, zoo uit- als inwendig, met aanwijzing der spieren en ligging der ingewanden

Auteur: Schubärt, Toers Diesbergen

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1840

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33736


Read more

On casting horses for operations : with a description of the new casting hobbles, invented by Bracy Clark

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1842

Categorie: Geneeskunde: Instrumentarium

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33827


Read more

Onderrigt in de paardekennis, ten dienste van onderofficieren, korporaals en manschappen der Nederlandsche kavallerie

Auteur: Bruijn, Ary Johannes de

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1842

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30348


Read more

Original remarks on the general framing of the horse : illustrated by plates and a large sectional figure

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1842

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30925


Read more

School des ruiters te paard

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1842

Categorie: Gebruik: Militair
Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30399


Read more

Some account of the circulation of the blood in the foot of the horse

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1842

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30926


Read more

Over den hoogen ouderdom, welken het paard bereiken kan

Auteur: Numan, Alexander

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1843

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30398


Read more

De gallen bij het paard, of naauwkeurig onderzoek van de zitplaats, de oorzaken en de genezing van dezelven : eene handleiding voor paardenartsen, paardenkoopers, officieren der cavallerie en artillerie en alle bezitters en liefhebbers van paarden

Auteur: Ellerbrock, Ignatz Joseph

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1845

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30046


Read more

Compte rendu de l'anatomie clastique du dr. Auzoux, et de l'influence qu'elle doit avoir sur l'instruction de la cavalerie

Auteur: Jacquemin, Maxime

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1847

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33589


Read more

Het paard : bevattende voorschriften hoe het in gezonden en zieken staat te behandelen, benevens aanwijzing voor stalling, africhting en tal van andere nuttige wenken : voor officiers en liefhebbers van paarden

Auteur: Roper, William

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1847

Categorie: Houderij-Verzorging: Huisvesting
Houderij-Verzorging: Verzorging
Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30350


Read more

Levensgeschiedenis van een kavallerie-paard

Auteur: Séon, Jean Baptiste Rochas

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1847

Categorie: Gebruik: Militair
Algemeen: Biografieen
Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30349


Read more

The horse and his rider, or, sketches and anecdotes of the noble quadruped, and of equestrian nations

Auteur: Springfield, Rollo

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1847

Categorie: Biologie: Gedrag en Welzijn
Kunst-Cultuur: Geschiedenis
Algemeen: Biografieen
Biologie: Rassen
Kunst-Cultuur: Religie en Mythologie
Gebruik: Consumptie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30409


Read more

Atlas van de anatomie des paards in vier en dertig steendrukplaten met derzelver verklaring : ten gebruike der veeartsen en kweekelingen aan 's Rijks Veeartsenijschool

Auteur: Schubärt, Toers Diesbergen

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1848

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34986


Read more

Beschrijving van den atlas, bevattende de anatomie des paards, in 34 steendrukplaten

Auteur: Schubärt, Toers Diesbergen

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1848

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34987


Read more

Bijdrage tot de kennis en de behandeling van de ziekte der hoeven bij het paard, bekend onder den naam van straal- of hoefkanker

Auteur: Janné, August Jacob

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1848

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Chirurgie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30310


Read more

The cholera unmasked; or, its true name, nature, and causes pointed out; also a more consistent and successful mode of treating it

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1848

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: dl. 2 o.d.t.: Dissertation on the epidemic cholera jaar van uitg. dl 2: 1833

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33832


Read more

Geneesmiddelen voor allerlei ongemakken der paarden

Auteur: Rhoer, Julian Ernst

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1850

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32073


Read more

Handbuch der Anatomie der Hausthiere : mit besonderer Berücksichtigung des Pferdes : zum Gebrauche bei Vorlesungen und zu eigener Belehrung

Auteur: Leyh, Friedrich August

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1850

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34277


Read more

The horse in health and disease : also the management of the hunter : with instructions for stabling, training, &c.

Auteur: Roper, William

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1850

Categorie: Houderij-Verzorging: Voeding
Houderij-Verzorging: Verzorging
Houderij-Verzorging: Huisvesting
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting117 als 118

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30408


Read more

Algemeene paardenkennis : eene handleiding voor eigenaars en liefhebbers van paarden, paarden-handelaren, paarden-artsen, officieren der kavallerie en artillerie, enz., enz. : bevattende de natuurlijke historie van het paard; de algemeene kennis der onde

Auteur: Ellerbrock, Ignatz Joseph

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1852

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30352


Read more

Beknopte handleiding tot de kennis, het doelmatige opfokken en verzorgen van het paard; de behandeling van den hoef, het hoefbeslag en het aanbrengen van de eerste hulp bij sommige ziekten van het paard

Auteur: Bruijn, Ary Johannes de

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1852

Categorie: Biologie: Rassen
Houderij-verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30351


Read more

De droes van het paard : eene op ondervinding steunende, praktische handleiding, om den droes, zoo als hij in zijne verschillende vormen bij het paard voorkomt ... door eene doelmatige behandeling zeker en spoedig te genezen : voor landhuishoudkundigen,

Auteur: Ellerbrock, Ignatz Joseph

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1852

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30309


Read more

Inspectie over de zes jaren te paard ... van den gewezen vrijwilligen dragonder P. Dekker, Jr.

Auteur: Burlage, Joost Hendrik

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1852

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30353


Read more

Behandeling van het paard in gezonden en zieken staat, met aanwijzing voor stalling, afrigting enz.

Auteur: Roper, William

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1853

Categorie: Houderij-Verzorging: Huisvesting
Houderij-Verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30296


Read more

Blaine's Outlines of the veterinary art; or, A treatise on the anatomy, physiology, and curative treatment of the diseases of the horse, and subordinately, of those of neat cattle and sheep

Auteur: Blaine, Delabere Pritchett

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1854

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Kunst-Cultuur: Geschiedenis
Biologie: Anatomie en Histologie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30937


Read more

Review of Wm. Youatt's publication, called 'The horse'

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1854

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33833


Read more

The diseases of the digestive organs of the horse, including those of his urinary and generative systems : being part 2, vol. 2, of the author's 'Hippopathology'

Auteur: Percivall, William (1792-1854)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1855

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30928


Read more

Fragmenta veterinaria; or scraps from my memorandum book

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1859

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33835


Read more

On a new secret powder for horses

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1859

Categorie: Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33824


Read more

Hippo-Lasso : paarden-strik of dwang-tuig, dienende om het paard, den muilezel en in 't algemeen alle groote viervoetige huisdieren, die door hunnen ondeugenden, koppigen en wilden aard onhandelbaar zijn, in zeer korten tijd en op hoogst gemakkelijke en

Auteur: Raabe, Charles Hubert

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1860

Categorie: Houderij-Verzorging: Harnachement
Gebruik: Rijkunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30302


Read more

Atlas der Anatomie des Pferdes und der übrigen Hausthiere für Thierärzte und Studirende der Veterinärkunde, landwirthschaftliche Lehranstalten und Pferdeliebhaber überhaupt

Auteur: Leisering, August Gottlob Theodor

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1861

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33484


Read more

Beschrijving van de verschillende wijzen van winterbeslag bij het paard, of van het zoogenaamde op scherp-zetten

Auteur: Hekmeijer, Franciscus Cornelis (1809-1886)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1862

Categorie: Houderij-verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30000


Read more

Der Pferdeliebhaber : ein Handbuch über Pferdekenntniss im weiteren Sinne : für Besitzer, Züchter und Liebhaber der Pferde in allen Ständen und Ländern

Auteur: Oeynhausen, Börries von

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1863

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: I. Tekst

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34039


Read more

Der Pferdeliebhaber : ein Handbuch über Pferdekenntniss im weiteren Sinne : für Besitzer, Züchter und Liebhaber der Pferde in allen Ständen und Ländern

Auteur: Oeynhausen, Börries von

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1863

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: I. Tafeln

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34040


Read more

Zakboek voor paardenhouders en ruiters van elken stand : bevattende eene handleiding tot de kennis van het paard; zijne voedering, oppassing en verdere behandeling; de beoordeeling van zijn' ouderdom; de ligtere ziekten en gebreken, en het hoefbeslag; de

Auteur: Siegmann, Friedrich Wilhelm

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1863

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Verzorging
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag
Gebruik: Rijkunst
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30045


Read more

Handleiding tot de praktische kennis der voedsels en weiden voor het paard : ingerigt ten dienste der bereden korpsen : met voorkennis van het Ministerie van Oorlog

Auteur: Bruijn, Ary Johannes de

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1864

Categorie: Houderij-verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30422


Read more

Atlas der Anatomie des Pferdes und der übrigen Hausthiere für Thierärzte und Studirende der Veterinärkunde, landwirthschaftliche Lehranstalten und Pferdeliebhaber überhaupt

Auteur: Leisering, August Gottlob Theodor

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1866

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33487


Read more

On the laws and practice of horse racing, etc. etc.

Auteur: Rous, Henry John

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1866

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Gebruik: Sport

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30930


Read more

Horse and man

Auteur: Phillipps, Charles Spencer March

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1869

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30929


Read more

A treatise on horse-shoeing and lameness

Auteur: Gamgee, Joseph

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1871

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30938


Read more

Horse-shoeing as it is and as it should be

Auteur: Douglas, William (fl. 1873)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1873

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32165


Read more

Die Hausthier-Racen : I. Pferde-Racen; DIE PFERDE DER SÜDEUROPÄISCHEN LÄNDER

Auteur: Freytag, Carl (1831-1908)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1874

Categorie: Biologie: Rassen
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Lfg. 2-5. Die Pferde der südeuropäischen Länder. - 1874-1877

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33497


Read more

Die Hausthier-Racen : I. Pferde-Racen; DIE PFERDE DES ORIENTS.

Auteur: Freytag, Carl (1831-1908)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1874

Categorie: Biologie: Rassen
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Lfg. 1. Die Pferde des Orients

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33486


Read more

Beschrijving van de verschillende wijzen van winterbeslag bij het paard, of van het zoogenaamde op scherp-zetten

Auteur: Hekmeijer, Franciscus Cornelis (1809-1886)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1876

Categorie: Houderij-verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30303


Read more

Mayhew's illustrated horse management : containing descriptive remarks upon anatomy, medicine, shoeing, teeth, food, vices, stables ... together with comments on grooms, breeders, breakers and trainers

Auteur: Mayhew, Edward

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1876

Categorie: Biologie: Gedrag en Welzijn
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30936


Read more

A plain treatise on horse-shoeing

Auteur: Miles, William J.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1877

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30401


Read more

The complete American farrier and horse doctor : showing plainly how to breed, buy, sell, cure, shoe and keep that most valuable animal, the horse ...

Auteur: Forrest, Chris

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1878

Categorie: Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30934


Read more

Gebruik en verzorging van het gereden paard : handleiding voor bereden infanterie-officieren, alsmede voor elken eigenaar van dienst- en luxe-rijpaarden

Auteur: Schoenbeck, Richard

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1880

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Gebruik: Rijkunst
Houderij-verzorging: Harnachement
Houderij-verzorging: Hoefbeslag
Houderij-verzorging: Verzorging
Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: vi als iv

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30312


Read more

Herinneringen ontleend aan reizen te water, te voet, te paard en per spoor

Auteur: Dudok de Wit, Leon Corneille

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1881

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32170


Read more

Het paard

Auteur: Winkler, Tiberius C.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1881

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis
Biologie: Evolutie en Archeologie
Biologie: Rassen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Deel van: De huisdieren

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30048


Read more

Russlands Pferde-Racen

Auteur: Freytag, Carl (1831-1908)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1881

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Biologie: Rassen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33869


Read more

The horse and how to manage him : an indispensable guide to breeding, rearing, training, grooming, harness, and all other topics connected with the occupants of the stable

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1881

Categorie: Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Houderij-Verzorging: Huisvesting

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30932


Read more

The horse: a book for the people : containing the practical experience, in all its forms, of a horseman of thirty-seven years standing ... with a number of receipts which the author has used for years, and found to be good both for the horse and for man

Auteur: Pitcher, B.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1881

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30406


Read more

The horse: as he was, as he is, and as he ought to be

Auteur: Lupton, James Irvine

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1881

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Biologie: Rassen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30412


Read more

The horse and his ways : stories of man and his best friend

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1882

Categorie: Biologie: Gedrag en Welzijn

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30931


Read more

The horse in motion as shown by instantaneous photography : with a study on animal mechanics founded on anatomy and the revelations of the camera, in which is demonstrated the theory of quadrupedal locomotion

Auteur: Stillman, Jacob Davis Babcock

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1882

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Gebruik: Rijkunst
Biologie: Fysiologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Executed and publ. under the auspices of Leland Stanford

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32766


Read more

The history of the Shire horse and the origin of the English Cart-Horse Society, together with an essay on the breeding, rearing, feeding, and management of farm horses

Auteur: Street, Frederic

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1883

Categorie: Biologie: Stamboek Keuring
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Gebruik: Landbouw
Biologie: Rassen
Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde

Beschrijving: 62 als 2

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30407


Read more

Nieuw genees-, heel- en verloskundig handboek van het paard

Auteur: Kühnert, R.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1884

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Diagnostiek
Houderij-verzorging: Verzorging
Houderij-Verzorging: Voeding
Houderij-Verzorging: Huisvesting

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30354


Read more

The anatomy of the horse : a dissection guide

Auteur: MacFadyean, John

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1884

Categorie: Algemeen: Encyclopedieen
Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32163


Read more

De voeding en de voedsels van het paard in Nederlandsch-Indië

Auteur: Mars, Hendrik

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1887

Categorie: Houderij-verzorging: Voeding
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30300


Read more

Das Kehlkopf-Pfeifen der Pferde (Hemiplegia laryngis) und seine operative Behandlung

Auteur: Möller, Heinrich (1841-1932)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1888

Categorie: Geneeskunde: Chirurgie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33514


Read more

Practical horse-shoeing

Auteur: Fleming, George (1833-1901)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1888

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30403


Read more

The Old English War-Horse or the Great Horse as it appears, at intervals, in contemporary coins and pictures during the centuries of its development into the Shire-Horse

Auteur: Gilbey, Walter

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)
3. Stalmeestertijd (1500-1800)
2. Middeleeuwen: ridders en rossen (500-1500)

Uitgegeven in: 1888

Categorie: Gebruik: Militair
Gebruik: Landbouw
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Kunst-Cultuur: Beeldende kunst
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde

Beschrijving: Omslagtitel: The Old English War-Horse or Shire-Horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30410


Read more

The tropical diseases of the horse

Auteur: Burke, Richard William

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1888

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Pathologie
Geneeskunde: Diagnostiek

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30307


Read more

A treatise on the horse and his diseases

Auteur: Kendall, Burney J.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1891

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30402


Read more

Age of the domestic animals : being a complete treatise on the dentition of the horse, ox, sheep, hog, and dog, and on the various other means of determining the age of these animals

Auteur: Huidekoper, Rush Shippen

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1891

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde. Paard
Diergeneeskunde

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30305


Read more

Le chic à cheval : histoire pittoresque de l'équitation

Auteur: Vallet, Louis

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1891

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis
Kunst-Cultuur: Beeldende kunst
Kunst-Cultuur: Religie en Mythologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Alle platen worden voorafgegaan door een transparant blad met naams-vermelding

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33513


Read more

The race horse : how to buy, train, and run him

Auteur: Warburton, Frederick Tynte

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1892

Categorie: Gebruik: Militair
Houderij-Verzorging: Voeding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 138 als 38

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30049


Read more

Modern practical farriery : a complete system of the veterinary art as at present practised at the Royal Veterinary College, London

Auteur: Miles, William J.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1893

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging
Algemeen: Overzichtswerken
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33345


Read more

Studien über das Kehlkopfpfeifen der Pferde

Auteur: Günther, Karl Wilhelm Adalbert

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1893

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33515


Read more

Vorlagen für Pferde-Konstruktions-Zeichnen : für Maler, Bildhauer, Kunstschulen, Veterinärschulen, Dilettanten und Pferdeliebhaber

Auteur: Braun, Louis

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1893

Categorie: Kunst-Cultuur: Beeldende kunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33485


Read more

De bewegingsorganen van het paard : beknopte handleiding tot de leer der spieren en hare werking, ten dienste van alle beoefenaars der rijkunst

Auteur: Moubis, Johannes Bertholdus Hubertus

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1894

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32069


Read more

Het Hongaarsche paard : voordracht, gehouden te Arnhem in de wetenschappelijke bijeenkomsten gedurende den winter 1893-1894

Auteur: Hoogstraten, J. W. P. van

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1894

Categorie: Biologie: Rassen
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Omslagtitel: Memorie over het Hongaarsche paard

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30954


Read more

Het paard onder de volken van het Maleische ras

Auteur: Veth, Pieter Johannes

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1894

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Kunst-Cultuur: Religie en Mythologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30053


Read more

Atlas van XLVIII platen behoorende bij de Handleiding tot de paardenkennis voor de cadetten der cavalerie en artillerie

Auteur: Schimmel, Willem Cornelis (1846-1914)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1895

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33559


Read more

Het paard in Insulinde

Auteur: Telting, Albartus (1857-1907)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1895

Categorie: Kunst-Cultuur: Religie en Mythologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30355


Read more

Reiterleben in Lied und Bild

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1895

Categorie: Kunst-Cultuur: Literatuur
Kunst-Cultuur: Beeldende kunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33738


Read more

Het paard : leiddraad voor de behandeling en verzorging van het paard, het rijden en dresseeren, met aanwijzingen hoe het doorgaan en slaan van rij- en tuigpaarden is te beletten

Auteur: Riesen, G. N. H. van

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1896

Categorie: Gebruik: Rijkunst
Algemeen: Biografieen
Kunst-Cultuur: Literatuur

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30358


Read more

Het paard : fokken, verpleging en voeding

Auteur: Haar, A. A. ter

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1898

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Houderij-Verzorging: Huisvesting
Houderij-Verzorging: Voeding
Houderij-Verzorging: Verzorging
Biologie: Anatomie en Histologie
Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30405


Read more

Landwirtschaftliches Tieralbum : 76 Farbendruckbilder der wichtigsten Haustier-Rassen

Auteur: Deutsche Landwirtschaftliche Presse

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1899

Categorie: Kunst-Cultuur: Beeldende kunst
Biologie: Rassen
Biologie: Stamboek, Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34041


Read more

A surgical operating table for the horse

Auteur: Dollar, John Archibald Watt

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1900

Categorie: Geneeskunde: Instrumentarium
Geneeskunde: Chirurgie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30935


Read more

Handleiding ten gebruike bij het onderwijs in de paardenkennis op de kaderscholen der bereden wapens

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1900

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: P. 84, 86, 87, 88, 89 met opgeplakte addenda en corrigenda

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34044


Read more

Platen behoorende bij de Handleiding ten gebruike bij het onderwijs in de paardenkennis op de kaderscholen der bereden wapens

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1900

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34045


Read more

The British thoroughbred horse : his history and breeding together with an exposition of the figure system

Auteur: Allison, William (1851-1925)

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1901

Categorie: Biologie: Stamboek Keuring
Biologie: Rassen
Gebruik: Sport
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Frontispiece ontbreekt

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30411


Read more

The veterinary manual : (for horse-owners, and as a text-book for students of agriculture)

Auteur: Barton, Frank Townend

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1901

Categorie: Houderij-verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Houderij-verzorging: Hoefbeslag
Houderij-verzorging: Huisvesting
Algemeen: Encyclopedieen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: pl.1 = frontispiece

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30400


Read more

Het onderzoek van het paard vóór het beslag

Auteur: Laméris, Friedes

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1905

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Houderij-verzorging: Hoefbeslag
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Overdr. uit: De hoefsmid, jg. 1904-1905

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30306


Read more

Het zware paard : handboek voor fokkers van zware trekpaarden

Auteur: Louter, Leendert

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1905

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30313


Read more

The hobby-horse : a comedy in three acts

Auteur: Pinero, Arthur Wing

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1906

Categorie: Kunst-Cultuur: Beeldende kunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30933


Read more

The surgical anatomy of the horse

Auteur: Share-Jones, John T.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1906

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32682


Read more

Verzamelde opstellen uit "Het paard", geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. - Dl.1

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1906

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30360


Read more

Guide to the specimens of the horse family (Equidae) exhibited in the Department of Zoology, British Museum (Natural History)

Auteur: Lydekker, Richard

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1907

Categorie: Biologie: Rassen
Biologie: Evolutie en Archeologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Merendeel platen zijn uitgesneden, alleen pl.7; Fig. 4-5, pl.8; Fig.6-7 en pl.15; Fig.16 zijn nog aanwezig.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30051


Read more

Het paard en de ezel

Auteur: Leeuwen, Willem Symon Gijsbrecht Aryen van

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1907

Categorie: Kunst-Cultuur: Dierenbescherming
Houderij-verzorging: Huisvesting
Houderij-verzorging: Voeding
Houderij-verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30397


Read more

Ouderdomsbepaling van het paard naar zijn gebit

Auteur: Haar, A. A. ter

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1907

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Biologie: Stamboek, Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30311


Read more

The surgical anatomy of the horse

Auteur: Share-Jones, John T.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1907

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: pl.7 als pl.6

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32683


Read more

Ein Fall von Zahnanomalie beim Pferde

Auteur: Veen, Jan van der

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1908

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: pl.1 = titelplaat pl.2 = uitklapkaart

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33344


Read more

The horse its treatment in health and disease : with a complete guide to breeding, training and management

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1908

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32563


Read more

The horse its treatment in health and disease : with a complete guide to breeding, training and management

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1908

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32564


Read more

The horse its treatment in health and disease : with a complete guide to breeding, training and management

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1908

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32830


Read more

The surgical anatomy of the horse

Auteur: Share-Jones, John T.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1908

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32684


Read more

Verzamelde opstellen uit "Het paard", geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. - Dl.2

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1908

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30361


Read more

Opstellen over africhting van paard en ruiter

Auteur: Warmelo, Willem Lambertus van

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1909

Categorie: Gebruik: Rijkunst
Gebruik: Militair
Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30047


Read more

Die erste Hilfe bei Unglücksfällen und Krankheiten des Pferdes

Auteur: Frick, H.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1910

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34299


Read more

The modern veterinary adviser : an authoritative and popular guide to the attainment and preservation of health, the cure of disease, and the treatment of ailments and accidents in the horse : with sections dealing with dogs, cows, sheep, poultry, pigs,

Auteur: Leighton, Gerald Rowley

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1910

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging
Biologie: Anatomie en Histologie
Houderij-Verzorging: Huisvesting

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32217


Read more

The modern veterinary adviser : an authoritative and popular guide to the attainment and preservation of health, the cure of disease, and the treatment of ailments and accidents in the horse : with sections dealing with dogs, cows, sheep, poultry, pigs,

Auteur: Leighton, Gerald Rowley

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1910

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Diagnostiek

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32218


Read more

Verzamelde opstellen uit "Het paard", geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. - Dl.3

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1910

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30362


Read more

Clever Hans (the horse of mr. Von Osten) : a contribution to experimental animal and human psychology

Auteur: Pfungst, Oskar

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1911

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging
Houderij-Verzorging: Harnachement
Biologie: Gedrag en Welzijn

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30297


Read more

Aktuelle Evolutions-Erscheinungen bei dem südamerikanischen Pferde : eine anatomische Studie mit Berücksichtigung der Palæontologie

Auteur: Pas, Luis van de

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1912

Categorie: Biologie: Evolutie en Archeologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33339


Read more

Streitigkeiten über Gewährsmängel beim Pferde- und Viehhandel sollten durch Arbitrage entschieden werden : ein Beitrag zur Frage des Währschaftsrechtes mit besonderer Berücksichtigung holländischer Verhältnisse

Auteur: Lubberink, Geert

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1912

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33357


Read more

The Arab horse, the thoroughbred, and the turf

Auteur: Boucaut, James Penn

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1912

Categorie: Biologie: Rassen
Biologie: Stamboek, Keuring
Gebruik: Sport

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30299


Read more

Evolution of the horse

Auteur: Matthew, William Diller

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1913

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Biologie: Evolutie en Archeologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30316


Read more

The horse : past and present in the American Museum of Natural History and in the Zoological Park

Auteur: Osborn, Henry Fairfield

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1913

Categorie: Biologie: Evolutie en Archeologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30052


Read more

De influenza ziekten van het paard

Auteur: Bemelmans, Emile C. H. A. M.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1914

Categorie: Houderij-verzorging: Huisvesting
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30356


Read more

The surgical anatomy of the horse

Auteur: Share-Jones, John T.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1914

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32829


Read more

Verzamelde opstellen uit "Het paard", geïll. weekblad voor fokkers, houders en liefhebbers van paarden. - Dl.4

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1914

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30396


Read more

De haarwervels op het lichaam van het paard, als kenteekenen van zijne goede en slechte eigenschappen

Auteur: Mayer, Leendert Theodorus

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)
4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1915

Categorie: Kunst-Cultuur: Religie en Mythologie
Biologie: Stamboek, Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Auteursvermelding op titelpagina abusievelijk: L. Th. Meyer

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32171


Read more

Paardrijden : eene handleiding voor den ruiter

Auteur: Xenophon

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1915

Categorie: Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: plaat XIV A = plaat 15

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34298


Read more

Over het witte paard, waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. XIX, en vervolgens over het Woord en zijnen geestelijken of innerlijken zin uit de hemelsche verborgenheden

Auteur: Swedenborg, Emanuel

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1916

Categorie: Kunst-Cultuur: Religie en Mythologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Vert. van: De equo albo de quo in Apocalypsi, Cap: XIX. Et dein De Verbo & ejus sensu spirituali seu interno, ex arcanis coelestibus. - 1758. - Vert. door E. Barger

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32169


Read more

De standen van het paard : 25 wandplaten in lichtdruk, naar fotografische opnamen

Auteur: Kroon, H.M.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1918

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Biologie: Stamboek Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Voor toelichting zie: De standen van het paard : toelichting bij de 25 wandplaten

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34304


Read more

De standen van het paard : toelichting bij de 25 wandplaten

Auteur: Kroon, H.M.

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1918

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Biologie: Stamboek Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Voor plaatwerk zie: De standen van het paard : 25 wandplaten in lichtdruk

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34303


Read more

Onderzoekingen betreffende de veranderingen aan de tanden van het paard op verschillende leeftijden en hun waarde voor de leeftijdsbepaling

Auteur: Weekenstroo, Henricus Jacobus

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1918

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Biologie: Stamboek, Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30301


Read more

Onderzoekingen betreffende de veranderingen aan de tanden van het paard op verschillende leeftijden en hun waarde voor de leeftijdsbepaling

Auteur: Weekenstroo, Henricus Jacobus

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1918

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33359


Read more

The horse and the war

Auteur: Galtrey, Sidney

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1918

Categorie: Gebruik: Militair
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32164


Read more

Het bepalen van den leeftijd bij 't paard

Auteur: Vrijburg, Bouwe

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)
5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1920

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Kunst-Cultuur: Dierenbescherming

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30359


Read more

Description of a new horse-shoe, removable at pleasure

Auteur: Clark, Bracy

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1855

Categorie: Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Jaar van uitgave: ca. 1855

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30927


Read more

The horse, as comrade and friend

Auteur: Calthrop, Everard R.

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1920

Categorie: Biologie: Gedrag en Welzijn
Houderij-Verzorging: Verzorging

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30039


Read more

Een studie aangaande de geschiedenis der paardenfokkerij in Nederland en de binnen- en buitenlandsche invloeden, die daarop van de vroegste tijden tot op heden hebben ingewerkt

Auteur: Leeuwen, Willem Symon Gijsbrecht Aryen van

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1922

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: pl.172 is tuussengevoegde notitie

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33343


Read more

Atlas der Anatomie des Pferdes

Auteur: Schmaltz, Reinhold

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1924

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: I. Das Skelett des Rumpfes und der Gliedmassen

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35349


Read more

Atlas der Anatomie des Pferdes

Auteur: Schmaltz, Reinhold

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1927

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: IV. Die Eingeweide in topographischen und Einzel-Darstellungen

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35352


Read more

De ruggemergs-anaesthesie bij het paard : een experimenteel onderzoek naar de waarde der subarachnoïdeale (novocaïne) anaesthesie in de operatieve chirurgie

Auteur: Schotsman, J.G.W.

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1927

Categorie: Geneeskunde: Chirurgie
Geneeskunde: Verdoving, Pijnbestrijding

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-190404


Read more

Atlas der Anatomie des Pferdes

Auteur: Schmaltz, Reinhold

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1929

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: V. Der Kopf in topographischen und Einzel-Darstellungen

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35353


Read more

Trekproeven bij paarden : een onderzoek naar de trekkracht en het arbeidsvermogen van paarden in Nederland, met behulp van het toestel van prof. Visser

Auteur: Rijn, Frederik Jan Jacob van

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1929

Categorie: Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33355


Read more

Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van het paardenovarium

Auteur: Petten, Johan Lambertus

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1931

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33340


Read more

Atlas der Anatomie des Pferdes

Auteur: Schmaltz, Reinhold

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1939

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: II. Topographische Myologie

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35350


Read more

Het specifieke geleidingsweefsel in atrium en ventrikel van het hart, in het bijzonder van het paard

Auteur: Borg, Harm ter

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1939

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33342


Read more

Atlas der Anatomie des Pferdes

Auteur: Schmaltz, Reinhold

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1940

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: III. Die Lage der Eingeweide und die Rumpfmuskelschichten nach Gefrierpräparaten

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-35351


Read more

Een statistisch onderzoek betreffende de voortplantingsstoornissen bij het paard

Auteur: Grootenhuis, Geuchien

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1956

Categorie: Geneeskunde: Voortplanting en Verloskunde
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33341


Read more

Veeteelt. Dl. 2: Het paard

Auteur: Anema, R.G. / Nieuhoff, G.A.R.

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1964

Categorie: Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Biologie: Rassen
Biologie: Stamboek Keuring

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34301


Read more

Zur Podotrochlitis chronica aseptica des Pferdes : eine klinische, pathologisch-anatomische und röntgenologische Studie

Auteur: Wintzer, Hanns-Jürgen

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1964

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Diagnostiek

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde

Beschrijving: Met een samenvatting in het Nederlands. With a summary in English.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33360


Read more

Het electrocardiogram van het getrainde paard

Auteur: Kroneman, Jan

Periode: 5. Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)

Uitgegeven in: 1965

Categorie: Biologie: Fysiologie
Gebruik: Sport
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse
Diergeneeskunde

Beschrijving: Met samenvattingen in het Nederlands, Duits en Engels

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33358


Read more

Cursus in paardenkennis : uitsluitend ten dienste bij het onderwijs aan de school voor reserve-officieren der bereden artillerie

Auteur: Weekenstroo, H.J.

Periode: 6. Maneges en moderne paardengeneeskunde (1970-heden)

Uitgegeven in: 1934

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Houderij-Verzorging: Huisvesting
Houderij-Verzorging: Verzorging
Gebruik: Militair

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: boek doorschoten met handgeschreven extra informatie

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-191076


Read more

Über Pferde : ein Beitrag zur Geschichte des Pferdes

Auteur: Dechamps, Bruno J. G.

Periode: 6. Maneges en moderne paardengeneeskunde (1970-heden)

Uitgegeven in: 1957

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis
Kunst-Cultuur: Beeldende kunst

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-190405


Read more

Genetische analyse en structuur van de fokkerij van het Friese paard

Auteur: Geurts, Reinier Hubert Joseph Jules

Periode: 6. Maneges en moderne paardengeneeskunde (1970-heden)

Uitgegeven in: 1969

Categorie: Biologie: Rassen
Biologie: Stamboek Keuring
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: With a summary in English

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33356


Read more

Mit dem Pferd durch die Zeiten

Auteur: Lenz, Helmut

Periode: 6. Maneges en moderne paardengeneeskunde (1970-heden)

Uitgegeven in: 1973

Categorie: Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-190406


Read more

Biomechanics of the hind limb of the horse and dog

Auteur: Wentink, Gerrit Hendrik

Periode: 6. Maneges en moderne paardengeneeskunde (1970-heden)

Uitgegeven in: 1978

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Biologie: Fysiologie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Met samenvattingen in het Engels en Nederlands.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33361


Read more

De kliniek voor heelkunde (1907-1998) : van 's Rijksveeartsenijschool tot Faculteit der Diergeneeskunde

Periode: 6. Maneges en moderne paardengeneeskunde (1970-heden)

Uitgegeven in: 1998

Categorie: Algemeen: Bibliografieen
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: titel1 = voorkant.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34302


Read more