Uit de schatkamer
Van Mantua naar Utrecht

Hs. 764 van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is een opmerkelijk werk. Het bevat de teksten van klassieke Romeinse inscripties, zorgvuldig geschreven en subtiel versierd. De schitterende titelpagina en band met opdruk zijn ook blikvangers. Veel over dit Italiaanse humanistische handschrift leek al bekend te zijn. Maar de zaken blijken bij nader inzien toch wat ingewikkelder te liggen.

Nieuw gedigitaliseerd
De eerste wereldatlas: het ‘Theatrum orbis terrarum’ van Abraham Ortelius

De Brabantse kaartmaker en geograaf Abraham Ortelius (1527-1598) zou slechts een kleine plaats in de annalen van de kartografie hebben verworven, als hij niet op het pioniersidee was gekomen om de beste kaarten van dat moment op één formaat én in boekvorm met beschrijving uit te brengen. Zijn moderne wereldatlas ‘Theatrum orbis terrarum’, waarvan de eerste editie in 1570 verscheen, werd samengesteld en gedrukt in Antwerpen, destijds niet alleen het wereldwijde economische centrum maar ook het hart van de commerciële cartografie. De atlas van Ortelius werd een doorslaand succes en zette de trend voor een rijke handel in kaarten en atlassen voor de komende eeuwen.