Collecties

De Universiteitsbibliotheek Utrecht bezit ruim honderd collecties. Deze bestaan voornamelijk uit archiefmateriaal en/of gedrukte werken die een bepaalde samenhang hebben. Het gaat bijvoorbeeld om archieven en/of boekencollecties gedoneerd door hoogleraren of de bibliotheken van instituten die door de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn verkregen of aangekocht. Gezamenlijk beslaan zij alle takken van wetenschap. Deze collecties zijn toegankelijk via het Digitaal Repertorium.