Handschriften en archieven

De handschriften van de Bijzondere Collecties bevinden zich in depots, en kunnen ter inzage worden gelegd in de leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek Uithof. Handschriften en persoonsarchieven zijn doorgaans op verschillende wijzen geïnventariseerd en ontsloten.

Meer informatie over het zoeken en raadplegen van handschriften en persoonsarchieven vindt u in de Libguide Handschriften.