Digitale tentoonstellingen

Episcop. Ultraiectinus (1628), Kaart *Blonk* UTR-2

Gedigitaliseerde documenten krijgen een meerwaarde als ze in hun onderlinge samenhang gepresenteerd worden. De hier genoemde digitale tentoonstellingen bieden een afgewogen en beredeneerde selectie van materiaal uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Soms is het materiaal afkomstig van andere instellingen.

De tentoonstellingen zijn vooral thematisch van aard. Naast afbeeldingen van complete documenten over een bepaald onderwerp kan het ook voorkomen dat bepaalde aspecten en details van documenten nader belicht worden. Tevens is het denkbaar dat het samenhangende digitale overzicht een fysieke tentoonstelling of presentatie ondersteunt of heeft ondersteund.

De diverse getoonde werken zijn voorzien van vaak uitgebreide wetenschappelijke toelichtingen. De deelcollectie zelf heeft veelal een inleidende beschrijving met onder meer een motivatie van de keuze van het geselecteerde materiaal.