Projecten en activiteiten

Projecten en activiteiten

De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht worden op verschillende manieren voor het voetlicht gebracht. Via uiteenlopende projecten probeert de bibliotheek haar academische erfgoed te ontsluiten en voor een groter publiek toegankelijk te maken. Ook organiseert de bibliotheek tentoonstellingen of participeert daarin met bruiklenen. Door deelname aan allerlei activiteiten, zoals Culturele Zondag, brengt zij de Bijzondere Collecties onder de aandacht. Een overzicht van de meest recente projecten, activiteiten en bruiklenen vindt u hier.


Juli 2019

Juni 2017

April 2016

September 2015

 • Universiteitsbibliotheek Utrecht krijgt muziekhandschriften en bibliotheek van Simon Vestdijk. Meer over deze schenking.

Augustus 2015

Juli 2015

 • Reisdagboek Booth uit 17e eeuw online. Lees meer.

Juni 2015

 • Website Utrechtse Kronieken nu live. Lees meer over deze website.

Januari 2015

 • In het kader van het 430-jarig bestaan van de Universiteitsbibliotheek Utrecht vinden twee lustrumconcerten plaats. Op 3 oktober en 19 december zijn er in respectievelijk de Aula van het Academiegebouw en de Pieterskerk concerten met muziekmateriaal uit de eigen Bijzondere Collecties. Meer over deze lustrumconcerten en aanmelding.
 • De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft voor een tentoonstelling in de National Library te Singapore een cartografisch topstuk in bruikleen gegeven. Het betreft een vroeg-19de-eeuwse Boeginese zeekaart van de Indische Archipel. Meer over over deze bruikleen en tentoonstelling.

November 2014

 • Op 27 november 2014 vond in de Universiteitsbibliotheek Utrecht de officiële overdracht plaats van een bruikleen van de bibliotheek van de Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht. Het gaat om ruim 750 titels uit de periode 1622-1963, voornamelijk oude drukken, maar ook enkele kaarten en handschriften. De in de UB Utrecht ondergebrachte boeken vormen het natuurhistorische deel van de collectie 'Utrecht'. Het economisch-historisch en typografische deel is in 2013 in bruikleen gegeven aan het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief/Instituut voor Internationale Sociale Geschiedenis (NEHA/IISG) in Amsterdam. Meer over deze bruikleen.
 • Project Fort Europa: Belegeringen en vestingen in kaart gebracht gelanceerd op 11 november.
 • Utrechts Psalter genomineerd voor UNESCO-lijst. Lees meer.

Juni 2014

 • Leo Lousberg ontvangt Utrecht Geschiedenisprijs van het bestuur van Oud-Utrecht voor zijn artikel ‘Verklonken Utrechts erfgoed: een twaalfde-eeuws antifonarium', over handschrift fragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij die zich nu in de Universiteitsbibliotheek Utrecht bevinden.

Mei 2014

 • 22 mei: Delegatie uit Oman bezoekt de Bijzondere Collecties.
 • 17 mei: Keltisch Colloquium in de Bucheliuszaal van de UB Utrecht. Met o.a. een lezing over Ierse invloeden in het Utrechts Psalter en een tentoonstelling van originele stukken en facsimile uitgaven van 'Keltische' herkomst.
 • ‘Een hemels cieraad van harmonie: het orgel van de Waalse Kerk te Leiden in perspectief’ gepubliceerd, met aandacht voor het rapport van Klaas Bolt uit 1967 dat zich in het Utrechts Orgelachief bevindt.

Maart 2014

 • WEMAL studiedag in de Bucheliuszaal, o.a. over Middelnederlandse artesliteratuur in handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht en het Voerman Museum te Hattem (in bruikleen bij de UBU).

Februari 2014

 • 22 februari: symposium Als archieven spreken ...... een kennismaking met unieke Utrechtse orgelarchieven, georganiseerd door Stichting Utrecht Orgelland, in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Utrecht en de Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente.
 • De eerste transcriptie van de Middelnederlandse Spiegel der monniken door Utrechtse studenten gepubliceerd.

Januari 2014

Oktober 2013

Augustus 2013

 • Ceremonie van de overdracht van de archieven van orgelbouwers Fama & Raadgever naar de Universiteitsbibliotheek Utrecht onderdeel van een reportage op Chinese kabeltelevisie, CNC World.

Juli 2013

Juni 2013

Maart 2013

Januari 2013

 • Uitzending van Henk Westbroeks interview met Arnoud Visser in de Universiteitsbibliotheek Uithof over geannoteerde boeken (RTV Utrecht).

December 2012

 • De editie en vertaling van Buchelius' notities als ouderling onder de aandacht in het Reformatorisch Dagblad.
 • Restaurator Cor Knops heeft een blog gemaakt over de restauratie van de Atlas maior en het Toonneel der steden van Blaeu.
 • Symposium over de Atlas maior en het Toonneel der steden van Blaeu; vrijdag 14 december 2012; Boothzaal Universiteitsbibliotheek Utrecht.

November 2012

 • RTV Utrecht was in de Universiteitsbibliotheek Utrecht om opnamen te maken voor het programma Westbroek! Zie voor meer informatie de website Dit vind ik bijzonder.
 • Hs 406 (Utrechts antifonarium van het Mariakapittel, 12de-15de eeuw) is nu online te raadplegen via DIAMM (Digital Image Archive if Medieval Music).
 • De geannoteerde boeken Hugo Grotius, Syntagma Arateorum, 1600 (Hs 1494), Abraham de Wicquefort, Journael, of dagelijcksch verhael van de handel der Franschen in de steden van Uytrecht en Woerden, 1674 (Hs 3 L 17 dl 1) en Vitruvius, De architectura, 1552 (Hs 1559 en AA qu 39) zijn nu opgenomen in het bestand van ABO (Annotated Books Online). Aan dit project is o.a. aandacht besteed door de New York Times.
 • Het eerste deel van een tweeluik over het Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente in de Universiteitsbibliotheek Utrecht door Jaap den Hertog is gepubliceerd in Het Orgel nr. 6 (okt 2012), p. 14-21.
 • Documenten uit de Bijzondere Collecties zijn te zien in de tentoonstelling Literaire Meesters 2012: J. Slauerhoff, in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad.

Oktober 2012

 • Het nieuwe Digitaal Repertorium is nu online. Alle afzonderlijke collecties van Bijzondere Collecties op één website.
 • Maria Lamslag heeft een artikel over de collectie Flentge gepubliceerd in Oud-Utrecht 85 nr 5 (2012), p. 122-127.

Augustus 2012

 • Op 25 augustus begint het tweede deel van de tentoonstelling Hemelse ontdekkingen in het Catharijneconvent, met alleen stukken uit de Bijzondere Collecties. Het Reformatorisch Dagblad plaatste hierover een reportage.

Mei 2012

April 2012

Februari 2012

Januari 2012