Kernthema's

Vanaf de stichting van de stadsbibliotheek in 1584 vormden zich door belangrijke schenkingen en aankopen bepaalde zwaartepunten in de collectie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Toen de bibliotheek in 2009 haar 425ste verjaardag vierde, werden die zwaartepunten benoemd in vijftien thema's: de focusgebieden van de Bijzondere Collecties.

De vijftien thema's zijn ondergebracht in vier kernthema's, die duidelijk maken welke onderwerpen er in de handschriften, oude drukken en kaarten van de Bijzondere Collecties goed vertegenwoordigd zijn. Deze thema's worden op deze website verder toegelicht, en de items van een bepaald thema die zijn gedigitaliseerd worden opgesomd.

Natuurlijk zijn er belangrijke werken die niet onder een van de vijftien thema's vallen. Zij zijn te vinden via de rubrieken 'Uit de schatkamer' en 'Nieuw gedigitaliseerd' of via de catalogus.

Profiel van Utrecht, Diarium (ca. 1593-1600), Hs. 798

De collectie van handschriften, oude drukken en kaarten van de Universiteitsbibliotheek Utrecht weerspiegelt op vele manieren de geschiedenis en cultuur van de stad Utrecht. Uit de middeleeuwen zijn er grote collecties van de klooster- en kapittelbibliotheken bewaard gebleven, waaronder een aantal topstukken.

Utrecht Psalter

In Utrecht, een bisschopsstad vol kerken, kloosters en kapittels, heeft theologie vanaf de middeleeuwen een belangrijke rol gespeeld in de wetenschap. Deze traditie werd in de Reformatie en daarna voortgezet, zowel onder de protestanten als katholieken. Goed gesorteerde bibliotheken waren hiervoor onmisbaar. Veel werken uit die bibliotheken hebben hun weg gevonden naar de Bijzondere Collecties.

[Chart of Sumatra] (1737), Kaart: Moll 622

De Universiteit Utrecht kent een rijke traditie in het onderzoek naar ruimtelijke verschijnselen, zowel op en onder het aardoppervlak als ook daarbuiten. Dit weerspiegelt zich in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

De consolatione philosophiae (1485), X fol 4 rariora

De bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht weerspiegelen de universitaire interesses in alle aspecten van het menselijk en dierlijk welzijn. De eeuwenlange focus op deze vakgebieden heeft geresulteerd in een vermaarde verzameling oude drukken en handschriften.