Handschriften uit de Paulusabdij

De Universiteitsbibliotheek Utrecht bevat de middeleeuwse collecties van handgeschreven en gedrukte werken uit de bibliotheken van een aantal Utrechtse kloosters en kapittels. Zo ook die van de Paulusabdij. De 44 banden met handgeschreven teksten en 68 banden met gedrukt werk zijn de laatste jaren onderzocht. De resultaten zijn nu gepubliceerd in de bundel De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht (Hilversum: Verloren, 2012) onder redactie van Hildo van Engen en Kaj van Vliet. Het boek bevat het tien bijdragen over de geschiedenis van de Paulusabdij.

De boeken uit de bibliotheek van de Paulusabdij komen aan bod in Peter Gumbert, 'Handschriften in de bibliotheek van het Paulusklooster' (91-102) en Bart Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij' (103-169). Wat betreft de handschriften is de nalatenschap van de Paulusabij veel indrukwekkender dan is gedacht, met relatief veel materiaal uit de 11e en 12e eeuw. Daarbij behoren ook een reeks interessante liturgische handschriftfragmenten. De resultaten van dit onderzoek zijn mede gebaseerd op onderzoek verricht door studenten aan de Universiteit Utrecht.