Universiteitsbibliotheek Utrecht toont meer Hemelse Ontdekkingen

Van zolder naar museum 

Een grote map met spectaculaire architectuurtekeningen van o.a. de Dom is in 2008 op de zolder van het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht teruggevonden en overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Van 25 augustus tot 25 november is voor het eerst een selectie hiervan te zien in het tweede deel van de tentoonstelling Hemelse ontdekkingen in het Museum Catharijneconvent in Utrecht: de belangrijkste ontdekkingen die de laatste jaren bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn gedaan.

De spectaculaire architectuurtekeningen zijn van Johannes Flentge, een meester-steenhouwer die in de periode van 1902-32 was betrokken bij de restauratie van de Utrechtse Dom. Door het trekken van lijnen en cirkels op plattegronden en constructietekeningen probeerde hij een ‘goddelijke symmetrie’ in de Dom en andere middeleeuwse gebouwen te ontdekken.

Verder wordt het geïllustreerde dagboek van Arnold Buchelius ('Diarium') tentoongesteld en kunt u aan hand van aantekeningen in een 17de-eeuwse Bijbel getuige worden van relaties die theologen en predikanten uit Zeeland, Utrecht en Groningen destijds met elkaar onderhielden.

Ook te zien is een plattegrond van Utrecht die graveur en zilversmid Adam van Vianen in 1598 publiceerde. Hij geeft de stad tamelijk betrouwbaar weer en het is bovendien de eerste plattegrond van Utrecht die in de stad zelf is vervaardigd, gedrukt en uitgegeven.

De meeste van deze bijzondere werken staan op de website van Bijzondere Collecties, gedigitaliseerd en voorzien van het verhaal over de nieuwe ontdekkingen. Op de website kunt u bladeren in de kostbare werken en inzoomen op de kleinste details.

Tentoonstelling 25 augustus - 25 november 2012

De tentoonstelling Hemelse Ontdekkingen is een samenwerking met het Museum Catharijneconvent (Lange Nieuwstraat 38, Utrecht). Openingstijden van het museum: dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur; zaterdag, zon- en feestdagen van 11:00 tot 17:00 uur.

Manuscripten, oude gedrukte boeken en kaarten die ontdekt zijn door studenten, onderzoekers of conservatoren, en nieuw verkregen documenten worden voor het eerst getoond. Uit de recente ontdekkingen zijn die stukken geselecteerd, die betrekking hebben op het christendom. Dit sluit goed aan op de collectie van het Museum Catharijneconvent, dat gastheer is van de tentoonstelling. Het eerste deel startte op 27 april en bevatte onder meer het beroemde Pontificale van de Mariakerk en enkele belangrijke 17de-eeuwse kaarten.

Het thema van het tweede deel is ‘Geloof en wetenschap in Utrecht’.

Zie ook de website www.ditvindikbijzonder.nl.