Belangrijke kaart uit Utrechtse collectie tentoongesteld in Singapore

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft voor een tentoonstelling in de National Library te Singapore een cartografisch topstuk in bruikleen gegeven. Het betreft een vroeg-19de-eeuwse Boeginese zeekaart van de Indische Archipel. De kaart is met de hand getekend op perkament, een van dierlijke huid vervaardigde ondergrond. Het document is van inheemse, Boeginese oorsprong en geïnspireerd op oudere westerse bronnen. Mogelijk dat een Nederlandse VOC-kaart als voorbeeld heeft gediend. Dit soort 'indigenous cartography' is erg zeldzaam; van de Indische Archipel bestaan wereldwijd slechts enkele vergelijkbare Boeginese exemplaren. Het Utrechtse exemplaar is het grootst qua omvang, toont het grootste geografische gebied en is fysiek in de beste staat. De meeste bewaard gebleven Boeginese zeekaarten blijken uiteindelijk gebruikt te zijn door lokale piraten. Het is niet ondenkbaar dat ook het Utrechtse exemplaar dit lot ten deel gevallen is.

De Utrechtse manuscriptkaart is één van de topstukken op de cartografische tentoonstelling Geo|Graphic: Celebrating Maps and Their Stories, die van 16 januari tot 19 juli 2015 in de National Library te Singapore gehouden wordt. De tentoonstelling werd begin 2015 geopend door de Singaporese minister van Communicatie en Informatie, Yaacob Ibrahim. Hij toonde erg veel interesse in de Boeginese zeekaart en wil daarvan een reproductie voor in zijn kantoor laten maken.

Bekijk ook een filmpje over de opening van de tentoonstelling.