Over Bijzondere Collecties

Uitleg

De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten.

band met het wapen van de stadsbibliotheek, X qu 2

De bibliotheek, die in 1584 op last van de Utrechtse vroedschap ingericht werd in het koor van de St. Janskerk, was toegankelijk voor alle burgers. Daarmee was deze bibliotheek een van de eerste openbare stadsbibliotheken in Nederland. Na de oprichting van de Utrechtse Universiteit in 1636 werd deze bibliotheek universiteitsbibliotheek.

Publicaties

De Universiteitsbibliotheek Utrecht draagt haar cultureel erfgoed ook in publicaties uit. Hieronder treft u een overzicht aan van publicaties over de Utrechtse Bijzondere Collecties of die daaraan gerelateerd zijn.