Practica et arte di cavalleria, of Oeffeningh en konst des rydens, leerende een berijder de paerden nae haer natuer en aert t'onderwijsen en af te richten ... : met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen d

Auteur: Lieb, Christophorus

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1671

Categorie: Biologie: Anatomie en Histologie
Houderij-Verzorging: Harnachement

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Deeltitel: Gebit-boeck, of kort en grondigh bericht van de gebitten en de toomingh der paerden ...

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34989

Sort order: 
31