Reisdagboek Booth uit 17e eeuw online

Er hoeft in de wereld maar iets te gebeuren of we weten het meteen. Via Facebook of Twitter laten we graag weten wat we ervan vinden. Hoe keken 'we' vroeger naar de landen om ons heen? Het gedigitaliseerde reisdagboek van Booth uit de 17e eeuw geeft daar een beeld van.

Gedigitaliseerd reisdagboek

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft niet alleen fysieke bijzondere items in de collectie; veel van deze items worden ook digitaal beschikbaar gemaakt. Zo is er nu een digitale versie van het reisdagboek van VOC-ambtenaar Abraham Booth. Het gedigitaliseerde reisdagboek is voor iedereen toegankelijk.

Moeite met het 17e-eeuwse handschrift? Dan is er een leesbare transcriptie van het reisdagboek, voorzien van een uitgebreide inleiding.

Een persoonlijke kijk van een Nederlander in Engeland

In 1629-30 maakte de jonge Abraham Booth deel uit van een diplomatieke missie naar Engeland. Hij hield over deze periode een levendig dagboek bij waarin hij schreef over wat hij buiten zijn werk als ambtenaar meemaakte. In London en op zijn vele tochten door het land. Daarbij stak hij zijn commentaar niet onder stoelen of banken. Na zijn overlijden kwam het manuscript terecht bij zijn broer Cornelis, de eerste bibliothecaris van de toen net opgerichte Utrechtse Universiteit.