Supplementen op Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht (1989)

Een van de standaardwerken over de collectie handschriften van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue, dat in 1989 werd gepubliceerd. Sindsdien heeft de Universiteitsbibliotheek nog een aantal geïllumineerde en gedecoreerde middeleeuwse handschriften verkregen. Onderzoek naar handschriftfragmenten en maculatuur brachten ook nog voorbeelden van illuminatie of decoratie aan het licht. Via twee stages zijn er nu twee supplementen op Van der Horsts catalogus verschenen, die als pdf online te raadplegen zijn:

Willemijn van Klingeren & Tino Oudesluijs, A supplement to Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht (1989). Vol. 1: manuscripts acquired 1989-2011; loose manuscript fragments (first section). PDF. Utrecht: Utrecht University Library, Special Collections, 2011.

Anna Duijsings, Myrthe Machielsen, Marleen van der Meulen & Chloé Vondenhoff, A supplement to Koert van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht (1989). Vol. 2: loose manuscript fragments (second section; bound maculature (first section). PDF. Utrecht: Utrecht University Library, Special Collections, 2011.

Een derde supplement zal de resterende voorbeelden van gedecoreerde handschriften die nog als maculatuur in boeken zijn gebonden behandelen. Hiervoor is echter nog uitgebreid onderzoek nodig.