Universiteitsbibliotheek Utrecht krijgt muziekhandschriften en bibliotheek van Simon Vestdijk

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft van de erven van schrijver Simon Vestdijk (1898-1971) een collectie muziekstukken ten geschenke gekregen. Het gaat om vijf door Vestdijk gecomponeerde fuga’s, en drie teksten die door de schrijver op muziek zijn gezet.  De fuga’s zijn in 1921 in Harlingen en Amsterdam op schrift gesteld. De drie teksten, waaronder ‘Na zonsondergang aan zee’ van Frederik van Eeden, bevatten geen datum, maar komen waarschijnlijk uit dezelfde periode.

'Een verdienstelijk componist'

Schrijver Maarten ’t Hart schreef in 1988 aan de hand van de collectie dat Vestdijk ‘op zijn minst een verdienstelijk componist had kunnen worden’. Muziek speelt in Vestdijks literaire activiteiten regelmatig een belangrijke rol.

Vestdijks bibliotheek

De bibliotheek van Vestdijk was in 1989 al door de erven Vestdijk aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht in bruikleen gegeven. Deze bruikleen is nu omgezet in een schenking. De collectie bestaat uit ca. 2.000 boeken, de meeste literaire werken, en tientallen banden van tijdschriften. In veel boeken vinden we Vestdijks onderstrepingen en aantekeningen terug of losse bladen met opmerkingen. Maar er zijn ook opdrachten van schrijvers die Vestdijk hun boek ter recensie opstuurden. Vestdijks correspondentie en manuscripten bevinden zich in het Letterkundig Museum te Den Haag.

Zowel Vestdijks muziekhandschriften als boeken uit zijn bibliotheek zijn te raadplegen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.