Vastleggen van beelden met behulp van een scoop (voorloper video)

Fotograaf: Onbekend

Periode: 5. - Van werkpaard naar luxe paard (1920-1970)
6. - Maneges en moderne paardengeneeskunde (1970-heden)

Uitgegeven in: 2009

Categorie: Geneeskunde: Diagnostiek
Geneeskunde: Instrumentarium

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Kliniek
Instrumentarium
Portret
Kliniekondersteuning
Diagnostiek

Beschrijving: De voorloper van de video. Het beeld wordt op film vastgelegd. Drs. F. Németh dirigeert de scoop. Herman Meuwese (voorman kliniekbedienden) houdt het hoofd vast en de fotograaf Harry Otter (van Anatomie) levert de technische ondersteuning. De foto is opgenomen in het boek 'De Kliniek voor Heelkunde (1907-1998). Van 's Rijksveeartsenijschool tot Faculteit der Diergeneeskunde'.

Soort: Photograph

Sort order: 
79