Libro della natura delli cavalli : et del modo di relevarli medicarli e domarli, et cognoserli...

Auteur: Agogo Mago

Periode: 2. Middeleeuwen: ridders en rossen (500-1500)
3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1520

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34030

Sort order: 
5