Rossartzneybüchlin auch wie man eins yegklichen pferds oder rossz eygenschafft erkennen und probieren sol

Auteur: Albrant (Meister)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1527

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: De auteur zou Meister Albrant (ook wel Albrecht genoemd) zijn, (hoef)smid en stalmeester van Frederik II van Hohenstaufen

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34031

Sort order: 
7