De velt-bow ofte landt-winninghe : inhoudende eene rechte wel bestellinge eenes hofs te bouwen ...

Auteur: Estienne, Charles (1504-1564)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1627

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Boek 10 is een vert. van "La chasse du loup" van Jean de Clamorgan45 als 74, 51 als 52, 53 als 55, 73 als 65, 114 als 104, 139 als 136, 159 als 139, 251 als 233, 253 als 251

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34287

Sort order: 
21