The compleat horse-man and expert ferrier : in two bookes, the first shewing the best manner of breeding good horses ... the second, directing the most exact and approved maner how to know and cure all maladies and diseases in horses ...

Auteur: Grey, Thomas de (fl. 1639)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1651

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica
Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Hoefbeslag

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: 103 als 95, 275-432 als 267-424, 433-485 als 427-479, 486 als 460, 487-488 als 481-482, 489-527 als 493-531, 528 als 350, 529-627 als 533-631

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-33778

Sort order: 
23