Van de byen, haer wonderlicke oorsprong, natuer, eygenschap, krachtighe, ongehoorde en seltsame wercken ... : hier is noch bygevoegt een paerde-boecxken, mitsgaders hoemen de beesten, als koeyen an andere, van hun gebreken genesen en cureren sal ...

Auteur: Cluyt, Dirk Outgaertszoon

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1653

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Houderij-Verzorging: Voeding
Houderij-Verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Het "paerdeboecxken" met eigen titelp. o.d.t.: Meesterye voor de paerden, om te weten alle de secreten, alsoo men die gebruyckt by den maerschalk des keysers, ende eertz-hertogen keyser Carolus de Vijfde ... / ... nu na de oude copye gecopieert, en eenige Hoogduytsche woorden ... na den rechten zin overgeset door D. W. C.94 als 64

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34276

Sort order: 
24