De verstandige huys-houder, voor-schryvende de alderwijste wetten om profijtelick, gemackelick en vermakelik te leven, so inde stadt als op 't lant : in 't bestieren der hof-steden, lant-huysen, boomgaerden ... als mede de eygenschappen van allerley boom

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1660

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Wordt abusievelijk toegeschreven aan Johannes Colerus Paginatitel: Oeconomia, of Huys-houdingh

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34288

Sort order: 
27