Practica et arte di cavalleria, of Oeffeningh en konst des rydens, leerende een berijder de paerden nae haer natuer en aert t'onderwijsen en af te richten ... : met byvoegingh van een Gebit-boeck, handelende van de toomingh der paerden, en wat daer aen d

Auteur: Lieb, Christophorus

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1671

Categorie: Houderij-Verzorging: Harnachement
Gebruik: Rijkunst
Gebruik: Sport

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Bladzijde 89 als 87, 90 als 88, 95 als 93, 96 als 94.

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34988

Sort order: 
30