Renovatie ende ampliatie vande Publicatie vanden 3. Julii 1700 tegen het steelen van paerden ende het afsnyden van derselver staerten : aldus gedaen ende gearresteert tot Utrecht den 12en. October 1717

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1717

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-34297

Sort order: 
44