Publicatie. Wy stadhouder en raden in naame van die ... heeren Staaten des furstendoms Gelre en graafschaps Zutphe, doen te weten; also tot onse kennis is gekomen, dat de lyn of paardedryvers komende met haar paarden van beneden uyt den Yssel, haar niet

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1744

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32128

Sort order: 
52