Huismans wegwyzer : waar in aangetoond word het behandelen zo van zieke als gezonde beesten, als van paarden, ossen, koeijen, schapen en varkens, &c. benevens derzelver oorzaak en geneezinge ...

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1750

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: jaar van uitg. is schatting

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31388

Sort order: 
58