De Nederlandsche stalmeester, of kort dog grondig onderwys van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paerden; als mede tot de ryd-konst : of manier, hoe de paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afg

Auteur: Oebschelwitz, L. W. F. von

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1763

Categorie: Algemeen: Overzichtswerken

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31746

Sort order: 
66