Huismans handboek, voorgesteld in den Frieschen stalmeester en koeyen-dokter : waar in de onderscheidene rassen der paarden word beschreeven ... : nog eene volkomene beschryving van de ziektens en ongemakken van het rundvee, en de beste middelen om die t

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1772

Categorie: Biologie: Rassen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31580

Sort order: 
74