Geneeswyze van de ziekten en kwalen der paarden : bestaande meestal uit eenvoudige en onkostbare geneesmiddelen : ten nutte van landlieden, stalhouders, smeden, en kortom allen, die, uit hoofde van hun beroep of uit liefhebbery, gewoon zijn paarden te ho

Auteur: Vitet, Louis (1736-1809)

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1775

Categorie: Houderij-Verzorging: Voeding
Geneeskunde: Therapie
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32075

Sort order: 
75