De Nederlandsche stalmeester, of grondige onderrichting van al het geene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der paarden: en tot de ryd-konst : bevattende eene handleiding, hoe de paarden gedresseerd en tot allerlei g

Auteur: Oebschelwitz, L. W. F. von

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1777

Categorie: Algemeen: Encyclopedieen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31747

Sort order: 
77