Een schoone historie van den ridder Malegys, die het vervaarlyk paard Ros Beyaard wan en die veel wonderlyke en avontuerlyke dingen bedreef, in zyn leven met zyn konsten, gelyk de historie verklaart en is zeer genoegelyk te lezen voor jong en oud

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1780

Categorie: Kunst-Cultuur: Literatuur
Kunst-Cultuur: Geschiedenis

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31500

Sort order: 
79