Ordonnantie op den impost van de karossen, kalessen, wagens, chaises en paarden, mitsgaders van de jagten en speelschuiten

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1791

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31831

Sort order: 
86