Antwoord op de vraag, door de Maatschappy, ter Bevordering van den Landbouw, te Amsterdam ... opgegeeven ...: Op welke wyze zoude men het tegenwoordig ras van inlandsche paarden ... tot eene meerdere volkomenheid kunnen brengen, het zy door vermenging va

Auteur: Duts, Mathieu François

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1795

Categorie: Biologie: Rassen
Biologie: Fokkerij, KI, Genetica

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Vert. uit het Frans. - (Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter Bevordering van den Landbouw te Amsterdam ; dl. 11, stk. 2, p. 109-152)

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31374

Sort order: 
94