Landmans zakboekje, of den onontbeerlyken vee doctor : zynde een verzameling van verscheide beproefde middelen, zoo ter geneezing van paarden als van het rundvee

Auteur: Verhorst, F.

Periode: 3. Stalmeestertijd (1500-1800)

Uitgegeven in: 1799

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Titelblad ontbreekt, p.15-16 ontbreken

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31837

Sort order: 
101