Geneeskundig handboek van den heere Bourguelat ... : zynde een verzameling der beste voorschriften van genees- en heel-middelen, in de vee-ziekten, als voor ossen, koeien, kalveren, paarden, ezels, schaapen en meer andere gedierten : ontworpen voornaamly

Auteur: Bourgelat, Claude

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1786

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31298

Sort order: 
109