Paardenkoopers-, pikeurs- en hoefsmids-zakboek : aanwijzende hoedanig zijne paarden, op reis, te behandelen, en van welke genees- en hulpmiddelen, zich, in ziekten en toevallen derzelven, met het beste gevolg, te bedienen; en wat in acht genomen moet wor

Auteur: Burdon, William

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1797

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Houderij-Verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31377

Sort order: 
111