Landbouwkundig schoolboek : handelende over den vee-teelt in 't algemeen; over de ziektens van runderen, paarden, schaapen, varkens, enz. enz. mitsgaders de middelen van geneezing enz.

Auteur: Ponse, Hendrik

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1802

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Gebruik: Landbouw
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Geneeskunde: Therapie

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32071

Sort order: 
113