Notificatie. Het Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht heeft noodig gevonden ... ter kennisse der ingezetenen van dit Departement ... te brengen, dat ... alle uitvoer van paarden, en ander vee, welke ... aan de zijde van Duitschland, zoude konnen p

Auteur: Utrecht. Departementaal Bestuur 's Lands van Utrecht

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1806

Categorie: Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving
Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: ongepagineerd

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32078

Sort order: 
115