Beknopte handleiding tot de paardenkennis, derzelver gezondheidsbewaring en geneeskunde : voor eerstbeginnende beoefenaren dezer wetenschap

Auteur: Geisweit van der Netten, Cornelis Anthonie

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1818

Categorie: Geneeskunde: Geneesmiddelen, Doping
Houderij-Verzorging: Houderijsystemen
Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Beschrijving: Voor vervolg, platen en inhoudsopgave zie deel 2

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-31755

Sort order: 
133