Handboek voor veehouders, landhuishoudkundige en alle die belang stellen ter onderhouding der gezondheid, verfraijing en veredeling, van paarden, runderen, schapen, zwijnen, ganzen, hoenders, eenden, kalkoenen, duiven, etc. : met betrekking tot derzelver

Auteur: Ribbe, Johann Christian

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1828

Categorie: Houderij-Verzorging: Verzorging
Geneeskunde: Voortplanting en Verloskunde
Gebruik: Landbouw

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-32072

Sort order: 
150