Algemeene paardenkennis : eene handleiding voor eigenaars en liefhebbers van paarden, paarden-handelaren, paarden-artsen, officieren der kavallerie en artillerie, enz., enz. : bevattende de natuurlijke historie van het paard; de algemeene kennis der onde

Auteur: Ellerbrock, Ignatz Joseph

Periode: 4. Van stalmeester naar paardenarts (1800-1920)

Uitgegeven in: 1852

Categorie: Geneeskunde: Ziekten en Aandoeningen
Kunst-Cultuur: Wet- en regelgeving

Onderwerp: Diergeneeskunde

Trefwoorden: Diergeneeskunde
Diergeneeskunde. Paard
Veterinary Medicine, horse

Lees online: http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-30352

Sort order: 
198