Utrecht in de wereld

Profiel van Utrecht, Diarium (ca. 1593-1600), Hs. 798

De collectie van handschriften, oude drukken en kaarten van de Universiteitsbibliotheek Utrecht weerspiegelt op vele manieren de geschiedenis en cultuur van de stad Utrecht. Uit de middeleeuwen zijn er grote collecties van de klooster- en kapittelbibliotheken bewaard gebleven, waaronder een aantal topstukken. Andere topstukken werden vervaardigd door Utrechtse meesters op het gebied van de handschriftverluchting, vol met prachtige miniaturen en blinkend goud.

Deze culturele rijkdom stimuleerde de vestiging van de eerste boekdrukkers van de Lage Landen in Utrecht aan het einde van de 15de eeuw. De stad trok ook geleerden met een internationale uitstraling aan, van Arnold Buchelius rond 1600 tot universitaire professoren in de 20ste eeuw. Hun archieven en boekcollecties worden bij Bijzondere Collecties bewaard en ontsloten.

Zwolle Bible, Ms. 31 vol. 2, 153r

Confiscated cloister and chapter libraries form the core of the collections of early manuscripts and printed works in the Special Collections. These are unique collections in the Netherlands and a number of them include world-famous documents.

Utrecht masterpieces on parchment

In the late Middle Ages, Utrecht was considered the centre of the northern Netherlands in terms of manuscript illumination. Countless manuscripts were illuminated by Utrecht's masters in a distinctive style that that was easy to identify. The magnificently illustrated books of hours, in particular, were extremely popular items among the elite in the northern Low Countries and beyond.

Historia scholastica (1473), E fol 110 rar, pt 1, colofon

Johannes Gutenberg is credited with inventing and perfecting the art of printing in about 1450, which, in just a few decades, ushered in a period in the manufacture and distribution of books that was nothing short of revolutionary. New ideas spread quickly as books containing scientific discoveries, information and viewpoints were printed in large editions. Initially, there were only two cities outside of Germany and Italy with printing presses: Paris and Utrecht.

Utrecht in Civitates orbis terrarum (1572), MAG : T fol 212 Lk (Rariora)

Utrecht University Library has always been closely linked with the city of Utrecht. Since 1584, the city library (and since 1636, the university library) has acquired the collections of the Utrecht cloister and chapter libraries. The core of these collections are theological and liturgical texts. The theme City history also includes the history of Utrecht University.